Privacy Policy for SoundByte Verkkokauppa

Tietosuojaseloste Henkilötietolain (523/99) 10 § EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679

Rekisterinpitäjä: SoundByte Music/Tmi Markku Touronen (jäljempänä ”me”, ”yritys” tai ”rekisterinpitäjä”) Y-tunnus: 2373898-0 Puutteentie 17 B 16 34800 VIRRAT

Rekisteriasioista vastaava henkilö: Markku Touronen 044 525 3260 markku.touronen@.soundbytemusic.fi

Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri

Mihin tietoja käytetään?

Tallentamiamme henkilötietoja käytetään:

asiakassuhteiden ylläpitämiseen

tilausten käsittelyyn, toimitukseen ja kirjanpidolliseen arkistointiin

toimintamme ja palveluidemme kehittämiseen

tilastollisiin tarkoituksiin

tuotteidemme ja palveluidemme mainonnan kohdistamiseen

asiakaspalvelun parantamiseen

Henkilötietojen käsittely asiakasrekisterissämme voi perustua asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin.

Mitä tietoja keräämme ja mistä?

Henkilötiedot ovat peräisin suoraan rekisteröidyltä itseltään.

Rekisterissä käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen ja rekisteröidyn oikean identifioinnin mukaisia tarpeellisia perustietoja. Näitä tietoja ovat:

Henkilön etu- ja sukunimi

Mahdollinen yrityksen nimi ja y-tunnus

Posti-/laskutusosoite

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Tietojen luovutus ja siirto

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei se ole välttämätöntä yrityksemme palvelun toteuttamisen kannalta (tilanteet jäljempänä). Tällöin tietoja luovutetaan vain lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tai viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla.

Henkilötietoja voidaan välittää palveluntarjoajille rekisterin välttämättömän ylläpidon ja sen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi. Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Mikäli tietoja siirretään palveluntarjoajalle, olemme varmistaneet yksityisyyden suojan toteutumisen lain vaatimalla tavalla.

Tietoja voidaan välittää mm. kuljetusliikkeelle (mm. Posti), maksunvälittäjälle ja uutiskirjejärjestelmän toimittajalle.

Mikäli jokin rekisterin ylläpidon kannalta välttämätön palveluntarjoaja sijaitsee EU-/ETA-alueen ulkopuolella, henkilötietojen siirto toteutetaan aina voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja niin kauan, kun on tarpeen tietojen käyttötarkoituksen kannalta, jonka jälkeen tiedot tuhotaan. Rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella ja lainsäädännön vaatimin perustein (esim. kirjanpitolaki), joitakin tietoja on tarpeen säilyttää kauemmin.

Rekisterin suojaus

Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat teknisesti ja fyysisesti suojattu niin, että tietoihin on pääsy vain sellaisilla henkilöillä, joille se on tarpeen työtehtävien hoitamiseksi. Tietokannat on suojattu käyttäjien henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja/tai salasanoilla. Myös käytetyt työasemat ja tallennusmediat, jotka sisältävät henkilötietoja, ovat salattuja.

Rekisterin tiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan lain vaatimalla tavalla. Varmistamme tietojen salaamisen myös silloin, jos rekisterin tietoja on tarpeen lähettää yrityksen ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet

Tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinulla on oikeus muun muassa:

tarkistaa, mitä tietoja sinusta on tallennettu rekisteriin

pyytää itseäsi koskevan henkilötiedon korjaamista tai täydentämistä

pyytää henkilötietojen poistamista rekisteristä

pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista

peruuttaa suostumus ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kun niiden käsittely perustuu suostumukseen

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen (esim. sähköpostin uutiskirje), sinulla on milloin tahansa oikeus perua tilaus. Mahdollisuuden uutiskirjeen perumiseen löydät jokaisen uutiskirjeen alalaidasta. Voit myös perua uutiskirjetilauksen lähettämällä sähköpostia asiakaspalveluumme.

Tarkastus- ja poistopyynnöt tulee lähettää kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen info@soundbytemusic.fi

Pyyntöä ei voi tehdä puhelimitse. Tarkastuspyyntö on tehtävä henkilökohtaisesti ja annamme tiedot vain rekisteröidylle itselleen. Tarvittaessa voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöä ja varmentamaan henkilöllisyytensä ennen pyynnön käsittelemistä.

Rekisterinpitäjällä on oikeus kieltäytyä poistopyynnön toteuttamisesta joiltakin osin laissa säädetyllä perusteella. Jos tietojen säilytys on välttämätöntä esim. sopimuksen tai lakisääteisen velvollisuuden vuoksi, tiedot voidaan säilyttää niin kauan kuin on tarpeen.

Henkilötietojen kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus kieltää käsittelemästä itseään koskevia tietoja markkinointia varten. Kielto voidaan osoittaa erikseen niin sähköpostimarkkinointiin kuin puhelimitse.

Mikäli haluat kieltää markkinoinnin jossakin edellä mainituista tai kaikissa, pyydämme ottamaan yhteyttä kirjallisesti asiakaspalveluumme info@soundbytemusic.fi.

Evästekäytäntö

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä päätelaitteellesi. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän laitteelle. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi ja käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Voit milloin tahansa poistaa evästeitä tietokoneestasi. Yleensä tämä tapahtuu selaimen asetusten kautta.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta.

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 5.7.2021.

Merchant info

SoundByte Verkkokauppa

info@soundbytemusic.fi
Business ID: 2373898-0
VAT ID: FI23738980