English

Jäteastian tyhjennys yhden kerran - Empty the garbage once

€10.00

Product description

Tue saunan toimintaa maksamalla sekajäteastian tyhjennys yhden kerran.

Help us by paying for one time of garbage disposal.

Sompasaunaseura ry