Privacy Policy for SOFIA . KOISTINEN

Tietosuojakäytäntö

Kiitos, että vierailet verkkosivuillamme. Yksityisyytesi suojaaminen on meille erittäin tärkeää. Sivustomme käyttö on mahdollista ilman henkilötietojen antamista, mutta yksittäisten palveluiden käyttöön voi soveltua erilaisia vaatimuksia, jotka tässä tapauksessa selitetään erikseen jäljempänä.

Käsittelemme henkilötietojasi (nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) Tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1) mukaisesti. Tiedot ovat henkilötietoja, jos ne voidaan selkeästi yhdistää tiettyyn luonnolliseen henkilöön. Tietojen käsittelyn oikeudelliset perusteet löytyvät Tietosuoja-asetuksesta ja lisäksi Suomen tietosuojalaista (Tietosuojalaki 1050/2018).

Ellei jäljempänä toisin mainita, säilytämme tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen käsittelytarkoituksen saavuttamiseksi tai sopimusperusteisten tai lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi.

Tältä osin seuraavat määräykset antavat tietoa siitä, minkä tyyppistä, laajuista ja tarkoituksenmukaista henkilötietojen keräämistä, käyttöä ja käsittelyä palveluntarjoaja harjoittaa.

Tietojen siirrot

Siltä osin kuin se on tarpeen sopimuksen täyttämiseksi, siirrämme tietojasi kolmansille osapuolille tietosuoja-asetuksen artiklan 6(1) mukaisesti. Riippuen siitä, minkä maksupalveluntarjoajan valitset tilausprosessissa, välitämme tätä tarkoitusta varten kerätyt maksutiedot maksun suorittamisesta vastaavalle luottolaitokselle ja tarvittaessa maksupalveluntarjoajille, joita käytämme maksujen käsittelemiseksi.

Tiedot / Peruuttaminen / Poistaminen

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti voit ottaa meihin maksutta yhteyttä, jos sinulla on kysymyksiä henkilötietojesi keräämisestä, käsittelystä tai käytöstä sekä niiden korjaamisesta tai haluat saada kopion tiedoista (yleisen tietosuoja-asetuksen 15 ja 16 artikla), estämisestä, poistamisesta (yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artikla) tai annetun suostumuksen peruuttamisesta. Haluamme huomauttaa, että sinulla on oikeus virheellisten tietojen korjaamiseen tai henkilötietojen poistamiseen edellyttäen, että tämä vaatimus ei ole ristiriidassa tietojen säilyttämistä koskevan lakisääteisen velvoitteen kanssa.

Yhteystiedot

Sofia Koistinen

Hertsbölevägen 6 bst. 10

25900 Dalsbruk

sofia.koistinen@gmail.com

Merchant info
SOFIA . KOISTINEN
sofia.koistinen@gmail.com
Business ID: 3423920-4
VAT ID: 3423920-4