English

Syntymäkellonaika - näin selvität ennakkoon

Henkisen astrologian palvelut - Spiritual Astrology Readings

€0.00

Sold out
Product description

[Huom. Tämä ei ole tuote vaan ohje sinulle syntymäajan selvittämiseksi.] Syntymäkellonaika määrittää nousumerkin ja huoneet kartalla, siksi sen selvittäminen ennen tulkinnan tilaamista on tärkeää. Sairaalassa syntyneiden tiedot löytyvät (äidin nimellä) synnytyssairaalasta tai lähimmästä keskussairaalasta. Ellei näistä löydy, voit kysyä keskussairaalasta, mihin syntymäsairaalasi arkisto on siirretty. Joissain tapauksissa tietoja on säilytetty myös kaupungin/kunnanarkistoissa tai maakunta-arkistossa.

Ota huomioon, että palvelu on yleensä maksullinen, tilaus saatetaan haluta kirjallisesti ja tiedonsaanti ehkä kestää joitakin viikkoja. Sairaalalla tai muulla tietoja säilyttävällä laitoksella on lakiin perustuva velvollisuus luovuttaa tiedot niitä itsestään pyytävälle. Syytä pyyntöön ei tarvitse ilmoittaa. Toisen tietoja sieltä ei saa.

Kotisynnytykset vuodesta 1923 lähtien on yleensä arkistoitu Kansallisarkistoon, sikäli kun paikalla synnytyksessä on ollut kätilö. Myös lääkintöhallituksen arkiston kotisynnytykset vuodesta 1950 lähtien on siirretty Kansallisarkistoon. Sieltä kannattaa kysyä myös sairaalassa syntyneen tietoja, ellei niitä ole löytynyt muualta. Yhteydenotot puh. 029 533 7400. Ota huomioon, että palvelu on maksullista ja myös löytymättömät tiedot maksavat.

SmileShop - Smiling Stars