English

Henkinen evoluutio - uuteyhdistelmä 30 ml

Kukkauutteet ja uuteyhdistelmät

€18.00

Incl. VAT 24.00%
Product description

Henkinen evoluutio - uuteyhdistelmä Mestari Hilarionin ohjeiden mukaan: Intian lootus, Metsätähti, Valkoinen timantti ja Silversword.

Intian lootus saa aikaan tunteen ja hengen harmoniaa. Kyseessä on todellinen mesta­riuute, joka stimuloi luovaa mielikuvitusta ja henkisiä kykyjä sekä auttaa vapautta­maan aiempiin elämiin liittyvää informaa­tiota, joka on tallennettu geeneihin. Loo­tus balansoi kaikkia chakroja ja energisoi mm. sydäntä, pernaa ja maksaa. Silversword on tärkeimpiä uutteita hen­kisessä heräämisessä. Se aktivoi päälakikes­kusta ja viittä avainchakraa pään yläpuolella. Silversword avaa voimakkaasti myös sydän­keskusta ja helpottaa mitä tahansa ongel­maa sillä alueella. Uute yhdistää kaikki hie­nokehot 90 päiväksi. Muista uutteista aino­astaan Lootus kykenee tähän. Silversword lievittää lisäksi kännyköiden ja muun mo­dernin teknologian aiheuttamia haittoja. Metsätähti on omien metsiemme ”vaa­timaton” kaunistaja seitsemine puhtaan valkoisine terälehtineen. Kyseessä on sa­laisten henkisten järjestöjen, mm. Valkoisen Veljeskunnan, kukka. Valkoinen timantti on mestariparan­taja, joka aktivoi yhteyttä ja virittymistä korkeampaan minään. Kyseessä on voima­kas puhdistaja, joka lisää elämänvoimaa ja avaa kruunuchakraa. Timantti on niille, jotka haluavat työskennellä mineraalikun­nan integroiduimman muodon kanssa. Se on erinomainen mm. persoonallisuuden tasapainon voimistamiseen sekä stressin, epävarmuuden ja seksuaalisten jännittei­den hoitamiseen. Uuteyhdistelmä tukee erinomaisesti henkistä kehitystä, avartumista ja harmo­nisoitumista. Se helpottaa aikamme suur­ten haasteiden kohtaamisessa. Kyseessä on Smiling Starsin myydyin uutekombi­naatio.

Sis. lähdevesi, säil.aineena brandy ja uutetipat. 2-4 tippaa lähdeveteen, kylmään juomaan tai kielen alle. Tarkemmat käyttöohjeet seuraavat.

SmileShop - Smiling Stars