Privacy Policy for KOTONA

Tietosuojaseloste 29.3.2018

Rekisterinpitäjä

Sisustussuunnittelu Virpi Keränen 050 321 6896 posti (at) virpikeranen.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Virpi Keränen 050 321 6896 posti (at) virpikeranen.fi

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen hoitaminen

Rekisterin tietosisältö

Henkilön yksilöintitiedot; nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite Muut tiedot; asiakkaan tilaama palvelu, palvelun toimittaminen, palvelun laskuttaminen

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyn antamat tiedot Rekisterinpitäjän antamat tiedot

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilön yksilöintitietoja ei luovuteta 3. osapuolelle pl. yksilöintitiedot luovutetaan palvelun tai tuotteen toimittajalle tai perintätilanteessa yksilöintitedot ja laskun tiedot luovutetaan perintätoimistolle laskun perinnän suorittamiseksi.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA: n ulkopuolelle

Rekisterin suojausperiaatteet

Manuaalinen aineisto: Säilytetään lukitussa kaapissa.

ATK:lla käsiteltävät tiedot: Sähköinen aineisto säilytetään ulkoisessa tallennuspaikassa, lukitussa kaapissa. Pankki-, laskutus- ja kirjanpito-ohjelmat on suojattu salasanalla ja säilytetään palvelutarjoajan tallennustilassa. Puhelimen näytön avaaminen on suojattu salasanalla.

Merchant info
KOTONA
posti@virpikeranen.fi
Business ID: 2768062-4
VAT ID: FI27680624