Terms and conditions for Pub Sirdie verkkokauppa

Tämän vuoden huhtikuussa meitä kalliolaisia kohtasi tilanne jossa Pub Sirdien omistaja Ritva ilmoitti legendaarisen ravintolan päätyvän myyntiin. Sirdie on niin olennainen osa Kalliota, että se kuuluu tavallaan meille kaikille ja siitä syystä sinulla tai yritykselläsi on mahdollisuus merkitä Pub Sirdien ostaneen Helsingin Klassikkoravintolat Oy:n B-osakkeita.

Lyhyesti, kaikilla on mahdollisuus ostaa oma osuutensa Pub Sirdiestä tämän verkkokaupan kautta. Osakkeita lasketaan liikkeelle rajoitettu erä, 1000 kappaletta ja niitä voi ostaa 100 euron kappalehintaan, johon lisätään verkkokaupan vuoksi parin euron myyntilisä (ts. verkkokaupan kustannukset)

Kyseessä on siis ihan oikea omistusta, eli älkää sekoittako tätä joukkorahoitukseen. Annista kerätyt varat käytetään toiminnan pyörittämiseen, mahdollisiin investointeihin ja henkilökunnan palkan varmistamiseen.

Rahaa tarvitaan, koska meillä on nyt baari, jossa on käytännössä kassa tyhjä ja melkoinen köntti velkaa baarin ostosta ja sen tulevaisuuden turvaamisesta. Toki uskotaan, että asiat menevät kuten ennenkin, ehkä jopa paremminkin - ja te kaikki koette, että Sirdiessä kannattaa käydä.

Me haluamme Sirdien säilyvän mahdollisimman alkuperäisenä, mutta samalla sillä on kaksi muutakin tehtävää:

1.) Sen on säilyttävä kannattavana, jotta se voi tarjota niin henkilökunnalle kuin asiakkaillekin turvallisen baarin, joka hoitaa veronsa ja muutkin lain vaatimat velvollisuudet asianmukaisesti.

2.) Se tukee paikallista kulttuuria. Meidän ajatus on saada Sirdieen paljon sopivaa ohjelmaa asukkaiden itsensä toteuttamana.

SIRDIEN SÄÄNNÖT

1.) YHTIÖN ON OLTAVA VOITOLLINEN Yhtiön on pyrittävä tekemään voittoa, jotta se voi ylläpitää kohtia 2-5 ja tarjota omistajilleen erityisetuja.

2.) BAARI SÄILYY ALKUPERÄISENÄ Baarin edustama aika on lähes kokonaan kadonnut Kalliosta. Sirdie ei saa kadota kuten niin monet paikat ovat tehneet.

3.) BAARI TUKEE PAIKALLISTA KULTTUURIA Sirdie on tähän mennessäkin ollut kalliolaisen kulttuurin pieni turvapaikka, mutta nyt tätä on tarkoitus viedä myös baarin ulkopuolelle

4.) BAARIN ON OLTAVA KAIKILLE MUKAVA JA TURVALLINEN Monille itsestäänselvyys, mutta käsittää myös työntekijät, joille baari voi tarjota säännöllisen ja turvallisen työpaikan.

5.) BAARI PYRKII TOIMIMAAN MAHDOLLISIMMAN EETTISESTI Tehtävissä valinnoissa korostetaan myös eettistä näkökulmaa, ei pelkkää taloudellista tehokkuutta.

Suunnatun osakeannin ehdot

Helsingin Klassikkoravintolat Oy on päättänyt suunnatusta osakeannista. Osakeannin ehdoista päätettiin, sen lisäksi mitä osakeyhtiölaki ja Yhtiöjärjestys jo määräävät, seuraavasti:

Päätettiin antaa 1000 kpl yhtiön uusia, B-sarjan osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen siten, että merkintäoikeus on vapaa. Merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska uusmerkintä liittyy osakaspohjan laajentamiseen yhtiön toimialan mukaisen tarkoituksen toteuttamiseksi sekä rahoituksen hankkimiseen yhtiön toteuttamien investointien kattamiseksi.

Merkintähinta on 100 euroa osakkeelta. Osakkeiden merkintähinta merkitään yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakeannin järjestäjä

Osakeannin järjestäjä on Helsingin Klassikkoravintolat Oy, (Y-tunnus: 2914028-5). Yhtiöllä on merkinnän alkaessa kaksi (2) osakkeenomistajaa, joilla on yhteensä 2500 kpl A-sarjan osaketta. A-sarjan osakkeiden äänimäärä on yksi (1) ääni osaketta kohti. Uusilla B-sarjan osakkeilla ei ole yhtiökokouksessa äänioikeutta.

Osakeantiesite

Tämä osakeantiesite ei ole arvopaperimarkkinalain mukainen tarjousesite. Helsingin Klassikkoravintolat Oy on yksityinen osakeyhtiö, jonka osakkeita ei voi ottaa arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetun julkisen kaupankäynnin tai sitä vastaavan menettelyn kohteeksi.

OSAKKEIDEN MERKINTÄ

Osakkeiden merkintä ja maksaminen tehdään Yhtiön ilmoittaman verkkokauppapaikan kautta. Merkintä katsotaan maksetuksi sillä hetkellä, kun merkintähinta on kokonaisuudessaan siirtynyt verkkokaupan pankkitilille. Yhtiön hallituksella on yksinomainen oikeus merkintöjen hyväksymiseen. Ylimerkintätilanteessa hallitus voi myös keskeyttää merkintäajan.

Merkintäaika

Osakemerkintä alkaa 30.5.2018 ja päättyy 1.7.2018

OSAKETTA KOSKEVAT RAJOITUKSET

B-osakkeet ovat merkitsijän haltuun tarkoitettuja sijoitusosakkeita. Osakkeella ei ole äänivaltaa yhtiökokouksessa. Mikäli osake siirtyy muulle kuin alkuperäiselle osakkeen merkitsijälle on siitä viipymättä ilmoitettava Yhtiön hallitukselle.

MUUTA

Sijoittajalla on merkinnän yhteydessä velvollisuus ilmoittaa Yhtiölle nimensä, henkilötunnuksensa, Y-tunnuksensa tai vastaavan virallisen tunnuksensa, sähköpostiosoitteensa sekä kotipaikkatietonsa. Yhtiöllä on oikeus pyytää sijoittajalta (luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö) kaikkia välttämättömiä henkilöllisyyden todistamiseen tarvittavia asiakirjoja. Sijoittaja on vastuussa yhteystietojensa sekä osingonmaksua ja osakkeiden lunastamista varten ilmoitetun pankkitilin tietojen oikeellisuudesta. Sijoitus ei ole talletussuojan piirissä. Sijoitus ei ole pääomaturvattu. Osakkeiden tuottamat oikeudet

OSINKO

B-osakkeella on oikeus osinkoon. Kulloinkin jaettavaksi päätetystä osingosta jaetaan B-osakkeille kaksikymmentäviisi (25) prosenttia A-osakkeiden osingon määrästä. 1 kpl B-osakkeita: oikeuttaa osallistumaan Pub Sirdien toiminnan kehittämiseksi järjestettyihin kehitys- ja ideariihitilaisuuksiin sekä oikeuden käyttää titteliä “Ravintoloitsija” vailla tittelin mukanaan tuomia vastuita ja velvollisuuksia. Samoin osake oikeuttaa jatkuviin alennuksiin Pub Sirdien tarjonnassa. Merkitsijän vakuutus Maksamalla merkintähinnan vakuutan lukeneeni merkintäesitteen sekä yhtiöjärjestyksen ja ymmärtäneeni osakemyyntiä koskevat seikat. Hyväksyn osakemyyntiä koskevat ehdot ja mer- kitsen ostamani osakemäärän. Ymmärrän, ettei merkintää voi peruuttaa.

Merchant info

Pub Sirdie verkkokauppa

info@sirdie.fi
Business ID: 2914028-5
VAT ID: FI29140285