Privacy Policy for Suomalaisten painopeittojen verkkokauppa

TIETOSUOJASELOSTE Sinun Keho

Kerromme tässä tietosuojaselosteessa, mitä tietoja keräämme sinulta käyttäessäsi Sinun Kehon verkkokauppaa ja mihin näitä tietoja käytämme. Käyttämällä palvelua katsomme sinun hyväksyvän tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Rekisterinpitäjä Sinun Keho Tuusula Y-tunnut 1871806-1 Yhteyshenkilö Hanna Lampen

Asiakasrekisterin käyttötarkoitus ja peruste Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme EU:n tietosuoja-asetusta, henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa. Käytämme verkkokaupan asiakkaan henkilötietoja Sinun Kehon ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon. Tilausten, maksamisen, laskutuksen ja toimitusten hoitamiseen. Asiakasrekisterin pitämisen perusteena on Sinun Kehon ja asiakkaan tilauksen perusteella syntynyt sopimussuhde. Asiakassuhteen perusteella Sinun Keholle syntyy myös oikeutettu etu lähettää asiakkaalle sähköpostia.

Tallennamme Verkkokaupan asiakkaasta seuraavat tiedot: Nimi Osoite Sähköposti Puhelinnumero

Asiakasrekisterin säännönmukaiset tietolähteet ja käsittelyn kesto Saamme asiakasta koskevat tiedot asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään. Käsittelemme henkilötietoja pääsääntöisesti niin kauan kuin se asiakassopimus, jonka hoitamiseksi tarvitsemme tietoja, on voimassa ja tiedot ovat tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten suorittamiseksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Säilytämme henkilötietoja sekä sähköisessä muodossa että paperilla. Sinun Kehon asiakasrekisterin sähköiseen ja paperilla olevaan aineistoon on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Paperilla oleva aineisto sijaitsee Sinun Kehon toimitiloissa lukitussa tilassa. Sähköisen rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin.

Verkkokaupan asiakkaan oikeudet Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen sinunkeho@gmail.com. Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto Sähköpostimarkkinointilistaltamme pääset poistumaan itse vastaamalla markkinointisähköpostiimme.

Poisto-oikeus Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot.

Valitusoikeus Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että henkilötietojasi käsitellessämme rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (http://www.tietosuoja.fi/).

Merchant info

Suomalaisten painopeittojen verkkokauppa

asiakaspalvelu@painopeitot.fi
Business ID: 1871806-1
VAT ID: FI18718061