Privacy Policy for Seepra

TIETOSUOJASELOSTE 2.5.2024 ValmennusSeepra Tietosuojaseloste Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste Rekisterinpitäjä ValmennusSeepra (Y-tunnus 3021719-8, Särkipolku 7, 37550 Lempäälä) Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö Jenni Parvinen, 04578732909, jenni.seepra@outlook.com Henkilörekisterin nimi ValmennusSeepran verkkokaupan asiakasrekisteri Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yhteydenpito asiakkaisiin sekä tilausten käsittely. Rekisteröitävät tiedot Henkilörekisteriin merkitään seuraavat tiedot tai ainakin jotain näistä: nimi (tai yrityksen nimi ja Y-tunnus sekä mahdollisesti myös yhteyshenkilö) osoite puhelinnumero sähköpostiosoite Evästeet kotisivulla Kun käyttäjä selailee verkkokaupan sivuja internetissä, käytössä on evästeet, jotka keräävät anonyymejä tietoja Googlen Analytics -palveluun. Tietoja ovat mm. käyttäjän tulo- ja poistumissivu, käytetyt sivut verkkokaupan sivuilla, kellonaika, käytetty hakusana jolla sivuille on tultu, käytetyn selaimen tyyppi, käyttäjän teleoperaattorin sijainti (maa ja paikkakunta). Evästeiden avulla kerättyjä tietoja hyödynnetään sivuston kehittämisessä asiakasystävällisemmäksi ja toimivammaksi. Näitä tietoja ei voida yhdistää yksittäiseen käyttäjään, tai hänen henkilötietoihinsa. Evästeet pystyy poistamaan käytöstä käyttäjän oman selaimen asetuksissa. Säännönmukaiset tietolähteet Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään tuotteiden tilaamisen yhteydessä. Henkilötietojen säilyttäminen Henkilötiedot säilytetään asiakassuhteen vaatiman ajan. Vanhentuneet tiedot poistetaan käytöstä. Kirjanpitolaki säätää kuitenkin pidemmän ajan tietojen säilytykseen, mutta niitä ei kuitenkaan tänä aikana käytetä mihinkään muuhun. Henkilötietojen luovuttaminen Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille toimijoille markkinointitarkoituksissa. Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan toiminnallisista syistä esimerkiksi verkkokaupasta tilattaessa verkkokauppaoperaattorille, sekä viranomaisten pyynnöstä. Tällaisissa tapauksissa kolmannelle osapuolelle tietoja luovutettaessa kolmas osapuoli vastaa tietosuojasta omissa järjestelmissään lain edellyttämällä tavalla. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Rekisterin suojaus A) Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Valmennusseepran toimitiloissa lukitussa tilassa. B) Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Valmennusseepran tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. salasanat ja tietoturvaohjelmisto. Varmuuskopiot säilytetään lukitussa paikassa, johon on pääsy ainoastaan rekisterinpitäjällä. Lisäksi tiedot ovat verkkokauppaoperaatorilla, joka vastaa omalta osaltaan tietojen suojauksesta lain vaatimalla tavalla. Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Korjauspyyntö on maksutonta. Rekisteröidyn muut oikeudet Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin ja poistaa häntä koskevat tiedot. Tällainen kielto voidaan maksuttomasti antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle. Tiedot voidaan kuitenkin säilyttää lain vaatimusten mukaisen ajan (esim. kirjanpitoa säätävä lainsäädäntö), mutta tietoja ei käytetä sinä aikana mihinkään muuhun.

Merchant info
Seepra
jenni.seepra@outlook.com
Business ID: 3021719-8
VAT ID: FI30217198