Privacy Policy for Sagajakt-Sagastore

Asiakasrekisteriseloste

Rekisteriseloste Sagajakt Oy:n verkkopalvelun Sagastore asiakasrekisteristä. Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste:

  1. Rekisterin pitäjä: Sagajakt Oy, Päivänkajontie 11 B, 02210 ESPOO, FINLAND, Y:2735413-2

  2. Rekisterin nimi: Sagajakt Oy:n asiakasrekisteri.

  3. Rekisterin henkilötietojen käsittelytarkoitus: Henkilötietojen käsittelyn edellytyksenä on Sagajakt Oy:n ja asiakkaan välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus tai asiakkaan Sagajakt Oy:lle antama toimeksianto.

Rekisterinpitäjän asiakkaita ovat kaikki sagastore palveluun rekisteröityneet käyttäjät, sekä Sagajakt Oy:n tuottamien ja järjestämien palveluiden tilaajat, saajat ja maksajat. Rekisterinpitäjä käsittelee rekisteritietoja seuraavia käyttötarkoituksia varten: • Tilausten ja rekisteröintitietojen hoitaminen. • Laskutus, maksujen valvonta, maksuajan sopiminen ja perintä • Asiakassuhteen hoitaminen, hallinta, kehittäminen ja asiakaspalvelun toteuttaminen • Lahjakorttien hallinta • Sagajakt Oy:n toiminnan ja palveluiden kehittäminen, analysointi, raportointi ja personointi • Sagajakt Oy:n tuotetarjonnan kehittäminen, analysointi, raportointi ja personointi • Sagajakt Oy:n tuotteiden ja palveluiden markkinointi, liiketoiminnan kehittäminen, sekä asiakaspalvelun kehittäminen henkilötietolain ja muun lainsäädännön sallimassa laajuudessa. • Asiakassuhteen analysointi ja ryhmittäminen • Asiakassuhteen kampanja-, tarjous- ja kontaktihistorian hallinta • Sagajakt Oy:n viestinnän ja markkinoinnin kohdentaminen • Suoramarkkinoinnin toteuttaminen • Tietosuojalainsäädännössä tarkoitettujen suoramarkkinointikieltojen toteuttaminen • Rekisteröityjen käyttäjien automaattisilla järjestelmillä toteutettavaan suoramarkkinointiin antamien suostumusten käsittely

  1. Rekisterin tietosisältö: Rekisteriin kerätään seuraavat tiedot käyttäjistä:

Henkilötiedot: • Nimi • Osoitetiedot • Puhelinnumero • Sähköpostiosoite • Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot Tilaustiedot: • Tilaaja-, maksaja- ja saajatiedot • Tuotetiedot ja niihin liittyvät hintatiedot sekä tarjous- tai kampanjatiedot • Laskutustiedot • Toimitustiedot • Maksutapatiedot • Peruutustiedot • Palautustiedot • Reklamaatiotiedot • Lahjakorttitiedot • Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot Asiointi ja käyttötiedot: • Tiedot asiakkuuden sisällä tapahtuvasta asioinnista • Tiedot palveluiden käytöstä • Asiakkaiden itse antamat yrityksen tyytyväisyystiedot • Asiakkaiden itse antamat tuotteiden ja palveluiden tyytyväisyystiedot • Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot

  1. Rekisteritietojen luovutus: Kertaluonteista postitusta varten nimi ja osoitetiedot voidaan luovuttaa postituksen käsittelyn kannalta välttämättömille tahoille.

Sagajakt Oy ei siirrä eikä luovuta rekisteritietoja suoramarkkinointi tarkoitukseen ulkopuolisille. Mikäli tietojen siirtäminen tai luovuttaminen ulkopuolisille tulee myöhemmin ajankohtaiseksi, pyydetään asiakkailta tähän etukäteen asianmukainen suostumus. Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisteritietojensa käytön suoramainonta ja markkinointitarkoituksessa.

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet: Manuaalisesti tallennetut tiedot: Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän tiloissa.

Sähköisesti tallennetut tiedot: Rekisteritiedot talletetaan sähköisesti https://holvi.com/shop/sagastore palvelun asiakasrekisteriin. Rekisterin käyttöoikeus on ainoastaan Sagjakt Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat, joiden avulla ainoastaan pääsee rekisteritietoihin käsiksi.

  1. Tarkastusoikeus Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänellä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena ja allekirjoitettuna osoitteeseen: Sagajakt Oy Päivänkajontie 11 B, 02210 ESPOO FINLAND
Merchant info
Sagajakt-Sagastore
info@sagajakt.com
Business ID: 2735413-2
VAT ID: FI27354132