Privacy Policy for Rouva Sana

Sisältötoimisto Rouva Sanan/Rouva Kustannuksen asiakasrekisteri - Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteriseloste on henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§ mukainen.

Yksityisyys ja tietosuoja Sisältötoimisto Rouva Sanan/Rouva Kustannuksen keräämät verkkokaupan henkilötiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille missään tilanteessa.

Rekisterinpitäjä

Sisältötoimisto Rouva Sana/Rouva Kustannus, (Y-tunnus: 2743953-1), Minna Luoma, puh. 0400-393922, minna(@)rouvasana.fi, www.rouvasana.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen ensisijaisena perusteena on Sisältötoimisto Rouva Sanan/Rouva Kustannuksen verkkokaupan kautta syntynyt asiakassuhde. Asiakkaan verkkokaupan kautta antamia tietoja käytetään tilatun tuotteen toimittamiseen. Tietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen, ja tietoja säilytetään vain sen ajan kuin se on asianmukaista.

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään Sisältötoimisto Rouva Sana/Rouva Kustannus noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta, tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Sisältötoimisto Rouva Sanan/Rouva Kustannuksen sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella. Sisältötoimisto Rouva Sana/Rouva Kustannus on laatinut tietosuojaperiaatteet, jonka mukaisia henkilötietosuojauksen hyviä käytäntöjä se noudattaa.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot asiakasrekisterissä. Tarkastuspyynnöt tulee osoittaa Sisältötoimisto Rouva Sanaan/Rouva Kustannukseen.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sisältötoimisto Rouva Sana/Rouva Kustannus oikaisee, poistaa tai täydentää asiakasrekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn asiakkaan vaatimuksesta. Asiakas voi tehdä korjauspyynnön lähettämällä sähköpostia Sisältötoimisto Rouva Sanaan/Rouva Kustannukseen. Katso yhteystiedot yllä.

Merchant info

Rouva Sana

minna@rouvasana.fi
Business ID: 2743953-1
VAT ID: FI27439531