Privacy Policy for Rouva Sana

Sisältötoimisto Rouva Sanan asiakasrekisteri - Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteriseloste on henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§ mukainen.

Yksityisyys ja tietosuoja Sisältötoimisto Rouva Sanan keräämät verkkokaupan henkilötiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille missään tilanteessa.

Rekisterinpitäjä Sisältötoimisto Rouva Sana (Y-tunnus: 2743953-1), Minna Luoma, puh. 0400-393922, minna(@)rouvasana.fi, www.rouvasana.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Henkilötietojen ensisijaisena perusteena on Sisältötoimisto Rouva Sanan kautta syntynyt asiakassuhde. Asiakkaan verkkokaupan kautta antamia tietoja käytetään tilatun tuotteen toimittamiseen. Tietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen, ja tietoja säilytetään vain sen ajan kuin se on asianmukaista.

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään Sisältötoimisto Rouva Sana noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta, tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Rekisterin suojaus Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Sisältötoimisto Rouva Sanan sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella. Sisältötoimisto Rouva Sana on laatinut tietosuojaperiaatteet, jonka mukaisia henkilötietosuojauksen hyviä käytäntöjä se noudattaa.

Tarkastusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot asiakasrekisterissä. Tarkastuspyynnöt tulee osoittaa Sisältötoimisto Rouva Sanaan.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista Sisältötoimisto Rouva Sana oikaisee, poistaa tai täydentää asiakasrekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn asiakkaan vaatimuksesta. Asiakas voi tehdä korjauspyynnön lähettämällä sähköpostia Sisältötoimisto Rouva Sanaan. Katso yhteystiedot yllä.

Merchant info

Rouva Sana

minna@rouvasana.fi
Business ID: 2743953-1
VAT ID: FI27439531