Privacy Policy for Sisältötoimisto Rouva Sana

Sisältötoimisto Rouva Sanan asiakasrekisteri - Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteriseloste on Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§ mukainen.

Yksityisyys ja tietosuoja Sisältötoimisto Rouva Sanan keräämät henkilötiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille missään tilanteessa.

Rekisterinpitäjä

Sisältötoimisto Rouva Sana, (Y-tunnus: 2743953-1), Minna Luoma, puh. 0400-393922, minna(@)rouvasana.fi, www.rouvasana.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen ensisijaisena perusteena on Sisältötoimisto Rouva Sanan verkkokaupan kautta syntynyt asiakassuhde. Asiakkaan verkkokaupan kautta antamia tietoja käytetään tilatun tuotteen toimittamiseen. Tietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen, ja tietoja säilytetään vain sen ajan kuin se on asianmukaista.

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään Sisältötoimisto Rouva Sana noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta, tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Sisältötoimisto Rouva Sanan sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella. Sisältötoimisto Rouva Sana on laatinut tietosuojaperiaatteet, jonka mukaisia henkilötietosuojauksen hyviä käytäntöjä se noudattaa.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot asiakasrekisterissä. Tarkastuspyynnöt tulee osoittaa Sisältötoimisto Rouva Sanaan Minna Luomalle (yhteystiedot yllä).

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sisältötoimisto Rouva Sana oikaisee, poistaa tai täydentää asiakasrekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn asiakkaan vaatimuksesta. Asiakas voi tehdä korjauspyynnön lähettämällä sähköpostia Sisältötoimisto Rouva Sanaan (yhteystiedot yllä).

Merchant info

Sisältötoimisto Rouva Sana

minna@rouvasana.fi
Business ID: 2743953-1
VAT ID: FI27439531