English

Roihu lippis

Fanituotteet

€20.00

Product description

Roihu lippis

Tuotteet painetaan tilausmäärien mukaan aina kuukauden lopussa. 31.10. tilatut tuotteet menevät painoon 1.11. jonka jälkeen ne postitetaan 30.11. tilatut tuotteet menevät painoon 1.12. jonka jälkeen ne postitetaan

Roihun verkkokauppa