Privacy Policy for VALOKUVAUKSEN E-KIRJAT - RILLA TERVONEN

Tietosuojaseloste verkkokaupalle TMI RILLA TERVONEN Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ Rilla Tervonen Tmi Y-tunnus 2902959-5 rilla@rillatervonen.fi

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ Rilla Tervonen rilla@rillatervonen.fi

HENKILÖREKISTERIN NIMI TMI RILLA TERVONEN verkkokaupan asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS Rekisteriin liittyvät sivustot: https://holvi.com/shop/rillatervonen

TIETOJEN KERÄÄMISEN TARKOITUS Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, asiakkaan tekemän ostoksen/tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn. Henkilötietojen käsittelyssä huomioidaan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

REKISTERÖITÄVÄT TIEDOT Käyttäjänä sinusta voidaan kerätä seuraavia tietoja: Etunimi Sukunimi Sähköpostiosoite Yritysasiakkaan henkilö- ja/tai yritystiedot (y-tunnus, sähköpostiosoite, postiosoite, postitoimipaikka ja -numero) Asiakassuhteen ylläpitoa koskevat tiedot; laskutus- ja maksutiedot, tilaustiedot, myyjä- ja kumppanitiedot, asiakaspalautteet, yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaukset, peruutustiedot Sivuston käyttäjän sähköpostiviestit Sivuston käyttäjän luvat ja suostumukset. Käyttäjän käyttötiedot, kuten esimerkiksi linkkien klikkaaminen, sivut tai postaukset, joilla vierailet, toimintojen ajankohta

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET Henkilötiedot saadaan, kun käyttäjä tilaa viikkokirjeen, päivittää omia tietojaan, ostaa verkkosivujen kautta jonkin yrityksen tuotteen tai palvelun, osallistuu kilpailuihin tai arvontoihin @rillatervonen sometilillä (Instagram). Tietoja saadaan myös evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN Henkilötietoja luovutetaan maksupalveluiden yhteydessä normaalin maksukäytännön mukaisesti maksupalveluun liittyville tahoille verkkokaupan ja sitä kautta tehtävän palveluiden myynnin toiminnan mahdollistamiseksi. Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle markkinointi,- myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja se on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

EVÄSTEET Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja jotka tallennetaan selaimen muistiin. Eväste voidaan tallettaa selaimeen määräajaksi, tai se voidaan poistaa heti palvelun käytön jälkeen. Mikäli halutaan poistaa evästeitä, sen voi tehdä selaimen kautta.

TIETOJEN LUOVUTTAMINEN JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Sähköpostilistalla olevien käyttäjien tietoja (etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite) siirretään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella oleville ohjelmistoille: Mailchimp sähköpostimarkkinointiohjelma. Mailchimp on sitoutunut GDPR vaatimuksiin. Mailchimp privacy policy: https://mailchimp.com/legal/privacy/?_ga=2.158354808.394656272.1526883122-1488319749.1526096094

REKISTERIN SUOJAUS A) Fyysistä aineistoa ei säilytetä B) Sähköisesti tallennetut tiedot Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään MailChimp (The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, a State of Georgia limited liability company) tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknillisiä, että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Holvi-verkkokaupan tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknillisiä, että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi.

TIETOJEN TARKASTUSOIKEUS JA KORJAAMINEN Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

MUUT REKISTERÖIDYN OIKEUDET Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.

Merchant info

VALOKUVAUKSEN E-KIRJAT - RILLA TERVONEN

rilla@rillatervonen.fi
Business ID: 2902959-5
VAT ID: FI29029595