English

Valmennuspaketti vihan- ja riidanhallintaan: PLUS

€440.00

Incl. VAT 24.00%
Product description

Tämä on yksittäisille ihmisille tai pariskunnille tarkoitettu perusteellisempi valmennus, joka johdattaa tarvekeskeiseen ajatteluun. Se on suunnattu henkilöille, jotka kärsivät riitelystä, vihasta tai suuttumisista tai harkitsevat avio- tai avoeroa ja haluavat ehkäistä sen. Valmennus on aina henkilökohtainen, yksityinen ja luottamuksellinen (valmentajalla on salassapitovelvollisuus).

Kaikki valmennuksemme ovat oletuksena etävalmennuksia. Valmennukset toteutuvat Microsoft Teamsin kautta. Sinulle lähetetään ohjeet etävalmennuksen ostaessasi. Valmennuksen voi siis toteuttaa riippumatta asuinpaikastasi. Erillinen kotivalmennus-tuote on voimassa pääkaupunkiseudulla.

Valmennuspaketin sisältö:
  • Orientaatio eli alkukeskustelu: oman tilanteen kartoitus, jonka avulla valmentaja räätälöi valmennuksen painotuksen valmennettavan tilanteeseen sopivimmaksi

  • Valmennus tarvekeskeiseen ajatteluun - yht. 3 tuntia yhdelle henkilölle, yht. 4 tuntia pariskunnalle

  • Seuranta asiakkaan omien esimerkkien käsittelyn kautta n. viikon kuluttua valmennuksesta

  • Yhden kuukauden seurantajakso, jolloin kehitystä työstetään viikottaisissa n. 45min tapaamisten aikana valmentajan kanssa

  • Äänitiedosto valmennuksesta, jotta voit(te) sisäistää opitun osaksi omaa ajatteluasi

  • Oheislukumateriaalia, jonka tehtävänä on auttaa sinua, kun sisäistät oppimaasi jatkossa

  • Uusi tarvetyökalu, joka avulla opit tarvekeskeistä ajattelua ja mittaroit tarpeiden täyttymistä elinpiirissäsi

Lue lisää vihanhallinnasta Rauhallistamon sivuilta

Valmennuksen keskeisenä tavoitteena on suuttumisten radikaali väheneminen sekä rauhaisamman perusmielentilan saavuttaminen. Jos koet elämässäsi, mahdollisesti parisuhteessa, olevan paljon riitoja, painotamme näkökulmaa erityisesti riitoihin ja niiden syntymekanismin ymmärtämiseen, mikä niille on ominaista. Valmennuksessa opitaan myös miten ja millä tavalla riidat saadaan heti alkuunsa sammutettua. Käsittelemme myös suuttumisia. Valmennuksen painopistealueet riippuvat alkukeskustelustamme.

Tavoitteena valmennuksella on, että suuttumisia ja riitoja ei enää tulisi vaan osaisitte uusien keinojen avulla kuulla toinen toisianne rakentavalla tavalla ja käsitellä erimielisyydet ilman riitaa. Tämä vaatii uuden ajattelun oppimista ja paneutumista riidan syntymekanismeihin.

Valmennuspaketin viimeinen osa koskee riitatilanteiden (teidän omien esimerkkienne) käsittelyä, Niiden perkaaminen auttaa teitä soveltamaan uutta ajattelua, jotta tilanne ei johtaisi riitaan tai suuttumiseen. Tärkein varuste valmennukseen tullessa sen onnistumisen kannalta on vahva motivaatio omaan muutokseen.

Seuranta- ja tukijakson tavoitteena on auttaa teidät mahdollisimman hyvin soveltamaan uutta tarvekeskeistä ajattelua omassa arjen elämässä ja juurruttaa opittu uusi rakentavampi ja ennaltaehkäisevä käytäntö.

Suurin haaste perusvalmennuksen jälkeen on saada uusi ajattelu sisäistettyä niin, että sen voi ottaa käyttöönsä siinä silmänräpäyksessä, kun erimielisyydet leimahtavat. Kun keinot on opittu, ne otetaan vain nopeasti ja automaattisesti esille, Näin riidat ja suuttumiset ja muunlainen vihanpito voidaan sammuttaa jo alkuunsa. Kuukauden mittainen jatkuva tuki auttaa teitä nopeuttamaan sisäistämisprosessia. Uuden ajattelun käyttöön otto helpottuu näin merkittävästi.

Tuotteeseen kuuluu runsas valikoima lukumateriaalia ja äänitiedosto valmennuksesta työvälineeksi omaksumisprosessiin. Sinun on tärkeä sisäistää uusi tarvekeskeinen ajattelutapa itseesi heti valmennuksen jälkeen. Sisäistäminen tapahtuu äänitiedostostoa kuunnellen ja oheislukumateriaalia lukemalla ja harjoittelemalla käytännössä. Voit myös kysyä valmennuksen jälkeen kaikista epäselvistä asioista ja vastaamme sähköpostitse: lars@lars.fi.

Rauhallistamo - Hyvän elämän kauppa