English

Valmennuspaketti vihan- ja riidanhallintaan: KOTIVALMENNUS

€1,200.00

Incl. VAT 24.00%
Product description

Tämä on etupäässä pariskunnille tarkoitettu perusteellisempi valmennuspaketti, joka toteutuu kotikäynteinä ja johdattaa tarvekeskeiseen ajatteluun. Se on suunnattu henkilöille, jotka kärsivät riitelystä, vihasta tai suuttumisista tai harkitsevat avio- tai avoeroa ja haluavat ehkäistä sen. Valmennus on aina henkilökohtainen, yksityinen ja luottamuksellinen (valmentajalla on salassapitovelvollisuus).

Huom. kotivalmennuksia järjestetään vain pääkaupunkiseudulla (max. 15km Helsingin keskustasta). Vihanhallinnan valmentaja tulee asiakkaan luokse ja valmennus suoritetaan siellä.

Valmennuspaketin sisältö:

Ennen valmennuksen alkamista, valmentaja tulee kotikäynnille ja keskustelee asiakkaiden kanssa heidän tilanteestaan ja toiveistaan sekä kertoo tarvekeskeisestä ajattelusta ja miten valmennus etenee, jos sellainen aloitetaan. Osapuolet tapaavat toisensa ja saavat tuntumaa siihen, haluavatko aloittaa valmennuksen valmentajan johdolla.

  • Valmennus pidetään 2 tuntia pitkien tapaamisten aikana. Tapaamisia on kerran viikossa tai harvemmin. Koko valmennukseen kuluu vähintään kaksi kuukautta.

  • Tämä valmennus tehdään kotikäyntien muodossa ja koskee aluetta korkeintaan noin 15 kilometrin etäisyydellä Helsingin keskustasta. Yhteensä kotikäyntejä on 8 kpl (yksi per viikko).

  • Tarvittaessa tapaamistiheyttä voidaan harventaa. Jos sitä harvennetaan kasvaa valmennuksen kokonaiskesto, mutta tapaamisten kokonaismäärä on sama 8 kpl.

  • Orientaatio eli alkukeskustelu: oman tilanteen kartoitus, jonka avulla valmentaja räätälöi valmennuksen painotuksen valmennettavien tilanteeseen sopivimmaksi

  • Valmennus alkaa perehtymisellä tarvekeskeisen ajattelun perusteisiin.

  • Seuranta asiakkaan omien esimerkkien käsittelyn kautta, kunnes asiakkaat sisäistävät uuden ajattelun ja osaavat soveltaa sitä omiin haastaviin tilanteisiin.

  • Yhden kuukauden mittainen seurantajakso, jolloin kehitystä seurataan ja työstetään viikoittaisissa n. 2 tunnin mittaisissa tapaamisissa valmentajan kanssa.

  • Äänitiedosto valmennuksesta, jotta voit(te) sisäistää opitun osaksi omaa ajatteluasi. Äänitiedosto puretaan asiakkaan kotona hänen omalle tietokoneelleen.

  • Oheislukumateriaalia, jonka tehtävänä on auttaa sisäistämään oppimaasi jatkossa.

  • Uusi tarvetyökalu, joka avulla opit tarvekeskeistä ajattelua ja mittaroit tarpeiden täyttymistä elinpiirissäsi

Lue lisää vihanhallinnasta Rauhallistamon sivuilta

Lue lisää riitojen hallinnasta parisuhteessa Rauhallistamon sivuilta

Valmennuksen keskeisenä tavoitteena on suuttumisten radikaali väheneminen sekä rauhaisamman perusmielentilan saavuttaminen. Jos koet elämässäsi, mahdollisesti parisuhteessa, olevan paljon riitoja, painotamme näkökulmaa erityisesti riitoihin ja niiden syntymekanismin ymmärtämiseen, mikä niille on ominaista. Valmennuksessa opitaan myös, miten ja millä tavalla riidat saadaan heti alkuunsa sammutettua. Käsittelemme myös suuttumisia. Valmennuksen painopistealueet riippuvat alkukeskustelustamme.

Tavoitteena valmennuksella on, että suuttumisia ja riitoja ei enää tulisi vaan osaisitte uusien keinojen avulla kuulla toinen toisianne rakentavalla tavalla ja käsitellä erimielisyydet ilman riitaa. Tämä vaatii uuden ajattelun oppimista ja paneutumista riidan syntymekanismeihin. Tämä voidaan myös nähdä uuden kommunikaatiotavan oppimisena. Sen opittuanne osaatte paremmin puhua toistenne kanssa niin, että myös tulette kuulluksi.

Valmennuspaketin viimeinen osa koskee riitatilanteiden (teidän omien esimerkkienne) käsittelyä, Niiden perkaaminen auttaa teitä soveltamaan uutta ajattelua, jotta tilanne ei johtaisi riitaan tai suuttumiseen. Tärkein varuste valmennukseen tullessa sen onnistumisen kannalta on vahva motivaatio omaan muutokseen.

Seuranta- ja tukijakson tavoitteena on auttaa teidät mahdollisimman hyvin soveltamaan uutta tarvekeskeistä ajattelua omassa arjen elämässä ja juurruttaa opittu uusi rakentavampi ja ennaltaehkäisevä käytäntö.

Suurin haaste perusvalmennuksen jälkeen on saada uusi ajattelu sisäistettyä niin, että sen voi ottaa käyttöönsä siinä silmänräpäyksessä, kun erimielisyydet leimahtavat. Erimielisyyksistä ei enää anneta muodostua konflikteja. Kun keinot on opittu, ne otetaan vain nopeasti ja automaattisesti esille. Näin riidat ja suuttumiset ja muunlainen vihanpito voidaan sammuttaa jo alkuunsa. Kuukauden mittainen jatkuva tuki auttaa teitä nopeuttamaan sisäistämisprosessia. Uuden ajattelun käyttöönotto helpottuu näin merkittävästi.

Tuotteeseen kuuluu runsas valikoima lukumateriaalia ja äänitiedosto valmennuksesta työvälineeksi omaksumisprosessiin. Teidän on tärkeä sisäistää uusi tarvekeskeinen ajattelutapa itseenne heti valmennuksen jälkeen. Sisäistäminen tapahtuu äänitiedostostoa kuunnellen ja oheislukumateriaalia lukemalla ja harjoittelemalla käytännössä. Voit myös kysyä valmennuksen jälkeen kaikista epäselvistä asioista ja vastaamme sähköpostitse: lars@lars.fi.

Rauhallistamo - Hyvän elämän kauppa