English

Erilliset tukitapaamiset - 4 istuntoa, 6 tuntia

€280.00

Incl. VAT 24.00%
Product description

Etätukipaketti on tarkoitettu avuksi henkilöille tai pariskunnille, jotka ovat jo saaneet perustan uudelle ajattelulle mutta kaipaavat lisää tukea omaksumisprosessiin. Varsinaisen valmennuksen jälkeinen tuki voi auttaa oppimaan kuinka soveltaa uutta tarvekeskeistä ajattelua arjessa. Ajattelun käytäntöön ottaminen on oma prosessinsa, joka käydään sen jälkeen kun uusi ajattelu on ymmärretty älyllisesti.

Ennen etätukipaketin ostamista olet saanut perustan joko:

  • käymällä ainakin perustason valmennuksen tai

  • huolellisesti opiskelemalla e-kirjan vihanhallinnasta tai

  • opiskelemalla vihanhallinnan videovalmennuksen

Tukipaketin istunnot käydään etänä Microsoft Teamsin kautta. Sinulle lähetetään ohjeet ostettuasi tuotteen.

Tukipaketin sisältö:
  • Neljä (4) noin 1,5 tunnin pituista etäistuntoa (yhteensä 6 h)

  • Tukipaketti on suunniteltu kestämään yhden kuukauden ajan, jolloin omaksumisprosessia voidaan tukea mahdollisimman tehokkaasti tapaamalla kerran viikossa. Ajankohdat sovitaan kuitenkin yhdessä kun olet ostanut tuotteen. Istunnot tulee käyttää kolmen kuukauden kuluessa.

Käsittelemme erityisesti tilanteita, joissa ette ole kyenneet pärjäämään suuttumatta tai joissa riita on puhjennut tahtomattanne. Voitte esittää kysymyksiä ja voimme käsitellä tilanteita, jotka ovat tuntuneet liian vaikeilta hallita. Varsinaista valmennusta ei tähän tuotteeseen sisälly.

Seuranta- ja tukijakson tavoitteena on auttaa teidät mahdollisimman hyvin soveltamaan uutta tarvekeskeistä ajattelua omassa arjen elämässä ja juurruttaa opittu uusi, rakentava ja sopuisa tapa keskustella.

Suurin haaste perusvalmennuksen jälkeen on saada uusi ajattelu sisäistettyä niin, että sen voi ottaa käyttöön siinä silmänräpäyksessä, kun erimielisyydet leimahtavat. Vanhaan kaavaan pudotaan helposti - siksi mahdollisimman pitkä seurantajakso juurruttaa uuden käytännön parhaiten ja tuo sen automaattisesti käyttöön - uudeksi normaaliksi. Näin riidat ja suuttumiset ja muunlainen vihanpito voidaan sammuttaa jo alkuunsa. Tuki auttaa nopeuttamaan sisäistämisprosessia. Sen johdosta valmennettavan asennoituminen ja suuntautuminen pitkäkestoiseen muutokseen juurtuu myös alitajuntaan. Uuden ajattelun käyttöönotto helpottuu näin merkittävästi.

Istunnot ovat aina henkilökohtaisia, yksityisiä ja luottamuksellisia (valmentajalla on salassapitovelvollisuus).

Lue lisää vihanhallinnasta Rauhallistamon sivuilta

Lue lisää riitojen hallinnasta parisuhteessa Rauhallistamon sivuilta

Rauhallistamo - Hyvän elämän kauppa