Privacy Policy for RajaSpeksin lippukauppa
 1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: RajaSpeksi ry [Yhdistys] Osoite: c/o Haltia, Sähköposti: rajaspeksi@gmail.com Yhteyshenkilö: Veera Ylöstalo

 1. Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään asiakkaiden nimi- ja sähköpostitietoja RajaSpeksi-esitysten lippukauppatapahtumia varten.

 1. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on mahdollistaa lipunmyyntitapahtuma ja lipun lunastamisen sekä, mikäli esitys peruuntuu, myytyjen lippujen korvaamisen.

 1. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään lipun ostaneen [Osataja] henkilö- ja yhteystietoja. Näitä tietoja ovat:

 • Ostajan etu- ja sukunimi;
 • Ostajan sähköpostiosoite;

 • Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään Ostajalta itseltään.

 1. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Holvi-verkkokaupan järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja lippukaupan hoitamiseksi.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja ostajatietojen käyttöä valvotaan.

 1. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä sen esityskauden loppuun, jonka esitykseen Ostaja on lipun hankkinut.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Ostaja voi antaa Yhdistykselle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit).

Lisäksi Ostajalla on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojensa poistamista;
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Ostajan tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää ostajaa tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan ostajan henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

 1. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella Ostajalla on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Ostajan asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Ostaja katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 1. Yhteydenotot

Ostajan oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen rajaspeksi@gmail.com.

 1. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 27.2.2020.

Merchant info

RajaSpeksin lippukauppa

rajaspeksi@gmail.com
Business ID: 2713203-8
VAT ID: 2713203-8