English

Special Online kurs: INTRO till NLP, totalt 3 moduler

Online Kurser

€192.20

Incl. VAT 24.00% 42 in stock
Product description

En grundkurs och intro i NLP (Neuro Lingvistisk Programmering) där du förutom grunderna, lär dig nya tankemodeller och intressanta tekniker. Du får därtill ett konkret verktyg för varje gång, som du sen kan använda direkt i din vardag. Teknikerna och verktygen kan användas antingen för "hjälp till självhjälp" eller om du coachar/handleder andra.

Kursen är 3 ggr à 45 minuter. Lektionerna hålls live, och personligen av Jeanette Szymanski, som är legitimerad NLP-Trainer. Under kursens gång har du möjlighet att ställa frågor eller få ytterligare fördjupning om något specifikt som vi gått igenom. Obs. Det kan även finnas andra med på samma tillfälle som du. Vi tar kontakt genast du gjort din beställning och berättar om när kursen startar.

NLP är en internationellt vedertagen metod för personlig utveckling. Den har sin utgångspunkt i att framgångsrika egenskaper och beteenden bevisligen kan modelleras systematiskt och läras in. NLP är också en samling av metoder för motivering, handlingskraft, kreativitet och avslappning.

Webshop för välmående och prestation