English

FOBIER ELLER RÄDSLOR? (två sessioner)

€620.00

Incl. VAT 24.00%
Product description

Har du fobier eller rädslor för spindlar, sprutor, nålar, prestation, lukter, ljud, små utrymmen, hissar, mörker, småkryp, ormar, social fobi, att hålla tal och stå inför folk, eller för presentationer i skolan eller på arbetet m.m.

Har du negativa förankringar till någon person, situation eller annat som gör att det känns som ett underliggande trauma och som kan skapa både ångest och begränsningar i ditt liv? Känslor som gör att du sover sämre eller vågar mindre dagtid?

  • Kom då på en neutralisering av dessa ankare/triggers och känslomässiga tillstånd!

Vi gör två sessioner med Jeanette eller en coach från hennes team. Den första sessionen är en av-ankring av den negativa känslan som du kopplat till situationen.

Den andra sessionen är en check-up och en eventuell förstärkning av tidigare session om någon form av rädsla eller fobi ännu finns kvar.

Förklaring: En fobi är en stark reaktion och känsla av obehag kopplat till ett specifikt objekt eller en särskild situation. Ibland kan fobier vara så pass starka att de begränsar en i vardagen. Då kan man behöva söka hjälp för sin fobi. Det finns flera effektiva metoder för behandling av fobier och många av dem som söker hjälp för sin fobi blir också av med den.

Sessioner inom coaching ger inget 100%:ig garanti för att dina rädslor eller trauman försvinner. Uppsök därför den traditionella läkarvården om du lider av psykisk ohälsa eller långvarig ångest, trauma eller fobier.

Webshop för välmående och prestation