Privacy Policy for Misty Events Oy - Lady Misty May

Tämä on Ladymistymay.com:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Tämä versio on käytössä 31.8.2023 lähtien.

  1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Misty Events Oy Y-tunnus: 3108310-1 Osoite: Koivukuja 40 Postinumero: 13700 Postitoimipaikka: Parolannummi

  1. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Susanna Immonen Puhelinnumero: +358 40 481 8389 Sähköpostiosoite: mistyaugustevening@gmail.com

  1. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

Asiakastekisterin ylläpitämiseen ja yhteydenottojen tallentamiseen.

  1. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

  1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietotyyppejä:

Asiakkaiden perustiedot, kuten:

Etu- ja sukunimi Lähiosoite Postitoimipaikka Maa Sähköpostiosoite Puhelinnumero Asiakkuuden hoitamiseen liittyvät tiedot, kuten:

Asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä (mukaan lukien palautteet ja reklamaatiot) Rekisteröityyn kohdistetut mahdolliset markkinointitoimenpiteet, sekä muut asiakassuhteen ylläpitoon liittyvät toimenpiteet Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot. 7. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta itseltään mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

  1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin henkilötietoja vastaanottavat:

Ladymistymay.com ja sen työntekijät Maksunvälittäjät, jotka vastaanottavat asiakkaan maksun Kuljetusyritykset, jotka mahdollisesti kuljettavat tuotteita asiakkaille Tilitoimisto, joka kirjaa tilaukset Ladymistymay.com:n kirjanpitoon Tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpidon IT-yritys, joka ylläpitää Ladymistymay.com:n verkkosivustoa Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

  1. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookies-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

  1. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

  1. Force majeure

Ladymistymay.com on vapautettu näiden ehtojen sisältämistä velvoitteista ylivoimaisen esteen sattuessa. Tällaisena tapahtumana voidaan pitää muun muassa tulipaloa, hirmumyrskyä, tulvaa, sabotaasia, rahaliikenteen ja yleisen liikenteen keskeytystä, suurta haittaa aiheuttavaa onnettomuutta, viranomaisten toimenpiteitä, säädettyä tai muutettua lakia tai työmarkkinaristiriitaa.

Merchant info
Misty Events Oy - Lady Misty May
mistyaugustevening@gmail.com
Business ID: 3108310-1
VAT ID: 3108310-1