English

POHJOISMAINEN SAHATAVARA - LAJITTELUOHJEET

Lajitteluohjeet - Grading Rules

€49.00

Incl. VAT 10.00% Sold out
Product description

Pohjoismainen sahatavara - Lajitteluohjeet, suomenkielinen versio.

Nordic Timber - Pohjoismainen sahatavara on sahatavaran laatulajittelun perusta.

Nordic Timberiä käytetään lajittelijoiden koulutukseen ja alalla työskentelevien muiden henkilöiden harjaannuttamiseen. Se määrittelee sahatavaran laadut puun ominaisuuksien mukaan.

Päälaadut ovat laatu US, laatu V, laatu VI ja laatu VII.

Nordic Timberin eri laatujen luokittelu luo viitekehyksen eri laaduille. Jako laatuihin ei ole sitova. Sahat voivat yhdessä asiakkaan kanssa laatia omia "asiakaslaatuja", jotka palvelevat asiakkaan ja hänen lopputuotteiden tarpeita. Tämä tapahtuu käyttämällä erilaisia päälaatujen yhdistelmiä.

Tässä päivitetyssä painoksessa käytetään jälleen perinteisiä laatunimikkeitä US, V, VI ja VII toisin, kuin NT:n 1994 versiossa, jossa käytettiin laatujen niminä kirjaimia A, B, C ja D. Tätä järjestelmää ei otettu käyttöön riittävän laajasti.

Saatavilla olevat kielet: suomi, ruotsi, englanti, saksa, ranska, kiina, venäjä.

Ilmestymisvuosi 2016. 4. painos. Kustantaja: STMY. Sivuja 77

Puuteollisuuskirjat.fi