English

SOLIOS SPHERES card deck

€73.16

Incl. VAT 24.00% 99 in stock
Product description

SOLIOS SPHERES card deck is an interactive and dynamic way to explore different elements of individual power and influence in group, organisational and societal contexts. It can also be used to explore and develop deep, layered and truthful characters for performative purposes. Please visit soliosgroup.com for additional information. ||

SOLIOS SPHERES-korttipakka tarjoaa interaktiivisen ja toiminnallisen tavan tutkia yksilön vaikutusvallan eri muotoja ryhmä-, organisaatio- ja yhteiskunnallisissa konteksteissa. Sitä voidaan myös käyttää syvästi kerroksellisten ja uskottavien hahmojen tutkimiseen ja kehittämiseen teatterin tai soveltavan teatterin konteksteissa. Lisätietoja: soliosgroup.com

Proimpro Oy