English

Varsinainen jäsenyys 2020 (yhteisöille)

€50.00

Product description

Varsinaiseksi yhteisöjäseneksi toivomme järjestöjä tai yhteisöjä, jotka ovat oikeasti kiinnostuneita osallistumaan kunnostushankkeeseen ja sitoutumaan projektin tavoitteisiin myös käytännön tasolla. Varsinaisen yhteisöjäsenyyden vuosimaksu 2020 on 50 euroa. Tiedotamme jäseneduista myöhemmin.

Prijuutti ry verkkokauppa