English

Kannattava jäsenyys 2020 (yrityksille)

€300.00

Product description

Kannattava jäsenyys ei sido jäseneksi liittyvää yritystä mihinkään, mutta vuosittaisen jäsenmaksun avulla se voi tukea Prijuutti ry:n toimintaa ja auttaa sen tavoitteiden saavuttamisessa. Kannattavan yritysjäsenyyden hinta vuodelle 2020 on 300 euroa.

Prijuutti ry verkkokauppa