English

Kannattava jäsenyys 2020 (yhteisöille)

€150.00

Product description

Kannattava jäsenyys ei sido jäseneksi liittyvää yhteisöä mihinkään, mutta vuosittaisen jäsenmaksun avulla se voi tukea Prijuutti ry:n toimintaa ja auttaa sen tavoitteiden saavuttamisessa. Kannattavan yhteisöjäsenyyden hinta vuodelle 2020 on 150 euroa.

Prijuutti ry verkkokauppa