English

Varsinainen jäsenyys 2020

€20.00

Product description

Varsinaiseksi jäseneksi toivomme henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan kunnostushankkeeseen ja sitoutumaan projektin tavoitteisiin myös käytännön tasolla. Varsinaisen jäsenyyden vuosimaksu 2020 on 20 euroa.

Prijuutti ry verkkokauppa