English

Polyamori för yrkesverksamma inom social- och hälsovårds, 2st

€1.00

Product description

Polyamori för yrkesverksamma inom social- och hälsovårdsbranschen är en handbok som på ett sammanfattande sätt berättar vad polyamori handlar om. Rekommenderas av Sexpo-stiftelsen.

Handboken har skrivits och kommenterats av en grupp yrkesutbildade personer inom social- och hälsovårdssektorn, från psykologer till socionomer och läkare.

Handboken kan tas med till läkare, rådgivningsbyråer, ålderdomshem, parrelationsterapi eller ges till närstående. Den är också en utmärkt diskussionsöppnare för kaffebord eller diskussionsgrupper inom social- och hälsovårdssektorn.

Här kan du beställa 2 tryckta A4-versioner av handboken på svenska. Handboken kan också laddas ner gratis i utskriftsvänligt format på vår webbplats: http://polyamoria.fi/tietoa-polyamoriasta/julkaisut/

Vid större beställningar inför evenemang och mässor, kontakta styrelsen direkt, så ordnar vi saken: hallitus (at) polyamoria.fi

Polyamoria ja monisuhteisuus ry