English

Kahta Kauniimmin - Opas eettiseen polyamoriaan

€30.00

83 in stock
Product description

Franklin Veauxin ja Evelyn Rickertin “More Than Two: A practical guide to ethical polyamory” (Thorntree Press, 2014) on yksi suomalaisessa ja kansainvälisessä poly-yhteisössä parhaiten tunnettuja ja siteeratuimpia polyamoriaa käsitteleviä kirjoja. Veaux ja Rickert kirjoittavat monia kiinnostavasta, mutta poly-yhteisön ulkopuolella vielä verrattain huonosti tunnetusta aiheesta poikkeuksellisen selkeästi, humoristisesti ja käytännönläheisesti.

Polyamorisiin suhteisiin liittyvien erityiskysymysten ohella he käsittelevät kattavasti ihmissuhteiden etiikkaa ja viestintää myös yleisemmin. Teosta voikin suositella paitsi polyamorisissa suhteissa eläville ja niistä kiinnostuneille, myös kenelle tahansa, joka haluaa kehittää kykyään vuorovaikuttaa eettisesti ihmissuhteissa.

Polyamoriaan liittyy runsaasti omaa terminologiaa ja käsitteitä, jotka ovat syntyneet kuvaamaan polysuhteiden erityisiä piirteitä, muotoja ja haasteita. Ilman sanoja, joilla noita asioita kuvata, polyamorisuuden ilmiöitä voi olla vaikeaa tiedostaa saati keskustella niistä avoimesti ja ennakkoluulottomasti.

Veaux ja Rickert esittelevät teoksessaan koko joukon aihepiirin englanninkielistä käsitteistöä. Suomennoshankkeessa kartoitetaan ja kootaan sekä luodaan suomenkielistä monisuhteisuuden sanastoa, jotta aiheesta ja sen erityispiirteistä olisi mahdollista keskustella myös suomeksi.

Tämän kirjan käännöshanke on yhdistyksen tähänastisista yksittäisistä vaikutustöistä merkittävin. Suomennos on ensimmäinen suomenkielinen monisuhteisuutta käsittelevä tietokirja. Sitä tullaan käyttämään välineenä polyamoriaa koskevan ymmärryksen ja tietoisuuden kasvattamisessa.

Huom! Kirjalle on kirjoitettu uusi esipuhe, joka käsittelee kirjan rajoitteita ja siinä tehtyjä oletuksia. Liitämme esipuheen tulosteena kirjan mukaan. Esipuhe on luettavissa myös tästä linkistä.

Polyamoria - monisuhteisuusyhdistys ry