English

Pinkkipartio - jäsenmaksu

Jäsenmaksut

€15.00

Product description

Pinkkipartio ry:n jäsenmaksu vuodelle 2024. Jäseneksi voivat liittyä kaikki yli 15-vuotiaat henkilöt.

Jäsenmaksu sisältää yhdistyksen jäsenyyden, mahdollisuuden osallistua toimintaan ja uusille jäsenille Pinkkipartio-pinssin. Lisäksi mahdollistat partiolaisille suunnatun tasa-arvoisuutta edistävän koulutusmateriaalin tuottamisen ja koulutustoiminnan.

Huom! Täytä kaikki yhteystietokentät ennen maksua.

Pinkkipartio ry