English

Picemoi Emotion A4 muovipaperi

€70.00

Product description

Picemoi Emotion A4 muovipaperi tuote sisältää 20 tunnekuvaa ja 20 tilannekuvaa A4 koossa. Paketti sisältää kattavat ohjeet kuvien käyttöön. Tilannekuvat sisältävät kuvia mm. ystävyydestä, yhdessä leikkimisestä, kiusaamistilanteesta ja kateudesta.

Kuvien käyttö lasten tunne- ja vuorovaikutuskasvatuksessa:

  • tukee kommunikaatiota lasten ja lasten ja aikuisten välillä
  • toimii viestinnän välineenä
  • pysäyttää haastavia tilanteita ja tukee haastavien tilanteiden läpikäymistä
  • tukee tunteiden tunnistamista, hyväksymistä ja käsittelemistä
  • antaa keskustelun aiheita
  • tukee sosiaalisia taitoja, empatiakyvyn vahvistumista sekä syy-seuraussuhteiden ymmärtämistä
  • tuo negatiivisetkin tunteet näkyviksi, joka tukee niiden hyväksymistä ja käsittelyä

Tuotteessa on mukana paljon vinkkejä niiden käyttämiseen mutta jokainen kasvattaja ja myös lapset voivat käyttää mielikuvitustaan ja keksiä kuville myös uusia, lasten ikätasoon sopivia käyttötapoja.

Tuotteeseen kuuluu myös jokaiseen kuvaan liittyvä tarina, joka kertoo mitä tapahtuu tai on tapahtunut lasten näkökulmasta. Kuviin liittyviä tarinoita voi myös muokata tai keksiä itse omia tarinoita, jotka tukevat lasten kasvatusta.

Picemoi Emotion A4 muovipaperi tuotepaketti on painettu laadukkaalle muovipaperille ja valmistettu hiilineutraalisti Suomessa. Muovipaperi on erittäin kestävää ja sitä voi pyyhkiä kostealla.

Picemoi verkkokauppa