Privacy Policy for P E N E collection

Tietosuojaseloste 1.8.2018

Rekisterinpitäjä: Petronella Lehtiniemi Linnankatu 3B B 49 30100 Hämeenlinna petronellalehtiniemi@outlook.com

Kerään henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet.

Kerään tietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

En tee käyttäjiä koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Henkilötietojasi vastaanottavat – yrityksemme, siis minä itse – sinä itse, jos keskustelemme esim. sähköpostitse

Säilytämme henkilötietojasi: – sähköpostiarkistossa kolmen kuukauden ajan. – kirjanpitoaineistossa kymmenen vuoden ajan.

Sinulla on seuraavat oikeudet: – oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot – oikeus tietojen oikaisemiseen – oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin) – oikeus vastustaa käsittelyä – oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin) – oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

Merchant info

P E N E collection

penecollection@outlook.com
Business ID: 2834270-7
VAT ID: FI28342707