English

Rauhankone ry:n ainaisjäsenyys / kannatus

€3,000.00

Product description

Kiitokset tuestasi!

Kannatusjäseniä voivat olla yksityishenkilöt tai oikeuskelpoiset yhteisöt (esimerkiksi yritykset ja rekisteröidyt yhdistykset).

Kannatusjäsentemme nimet laitamme näkyviin verkkosivuillemme. Halutessaan kannatusjäsenet saavat sivullemme näkyviin myös logonsa ja linkin omille kotisivuilleen. Lisäksi kannatusjäsenemme saavat bannerin, jonka voi laittaa omille verkkosivuilleen merkiksi tekoälyn myönteisen kehittämisen ja rauhanomaisuuden eteen tehtävästä työstä.

Yhdistyksen tietosuojaselosteen löydät Rauhankoneen verkkosivuilta osoitteesta www.peacemachine.net

Rauhankone ry Online Store