Privacy Policy for Kahviputiikki Papulaari
  1. Rekisterinpitäjä: Kahviputiikki Papulaari, Kauppamiehenkatu 1, 45100 Kouvola Sähköposti: kahviputiikki@papulaari.fi (y-tunnus 2703093-9)
  2. Rekisteriasioista vastaava henkilö: Tiia Kero, Kauppamiehenkatu 1, 45100 Kouvola, kahviputiikki@papulaari.fi
  3. Rekisterin nimi Papulaarin verkkokaupan rekisteri
  4. Tämän rekisterin tarkoituksena on mahdollistaa Kahviputiikki Papulaarin verkkokaupan avulla verkossa tapahtuva kaupankäynti, kuten esimerkiksi tilaustietojen, laskutustietojen, maksuvahvistustietojen tai käsittelytietojen välittäminen kauppiaan ja asiakkaan välillä. Tämän lisäksi rekisterin tarkoituksena on asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen.
  5. Rekisterin tietosisältö: Etu- ja sukunimi, Osoite, Postitoimipaikka, Puhelinnumero, Sähköpostiosoite
  6. Säännönmukaiset tietolähteet Tiedot kerätään Holvi-verkkopalvelun sähköisillä lomakkeilla. Asiakkaat syöttävät tiedot henkilökohtaisesti tilatessaan verkkokaupasta.
  7. Tietoja ei erikseen luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille Papulaarin toimesta. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Holvin käyttämät kolmannet osapuolet löydät täältä: https://support.holvi.com/hc/fi/articles/360000838029-List-of-Third-Parties
  8. Rekisterin suojauksen periaatteista vastaa Holvi: Holvi on rakennettu alusta asti Finanssivalvonnan asettamien turvallisuusstandardien mukaisesti, näitä ovat mm. standardit 1.3 luotettavasta hallinnosta sekä 4.4b operatiivisten riskien hallinnasta. Käytämme uusimpia työkaluja ja tekniikoita turvataksemme Holvin verkot, palvelimet, ohjelmistot ja web-sovellukset. Holvin järjestelmä toimii tietoturvallisen Amazon Web Services -palvelun päällä ja se on rakennettu käyttäen luotettavia vapaan lähdekoodin komponentteja. Amazon Web Services sijaitsee EU:n alueella. Kaikki liikenne Holvin ja käyttäjän välillä on salattu vahvalla TLS/SSL -koodauksella.
  9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen: Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on kerran vuodessa maksuton. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. 10.Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen: Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. 11.Muut mahdolliset oikeudet Henkilötietolain 30 §:n mukaan ”rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Tarkastus-, korjauspyynnöt ja kiellot itseään koskevien tietojen käsittelystä osoitetaan: Tiia Kero, Kahviputiikki Papulaari, Kauppamiehenkatu 1, 45100 Kouvola, kahviputiikki@papulaari.fi Evästeet: lue lisää Holvin tietosuojaselosteesta, kohta 4.9. Cookies: https://support.holvi.com/hc/fi/articles/202260402-Tietosuojaseloste#5z Päivitetty: 23.5. 2018
Merchant info

Kahviputiikki Papulaari

kahviputiikki@papulaari.fi
Business ID: 2703093-9
VAT ID: FI27030939