Privacy Policy for Pappilan Sunday Shop

Tietosuojaseloste

Kerromme tässä tietosuojaselosteessa, mitä tietoja keräämme sinulta käyttäessäsi Pappilan Sunday Shopin Verkkokauppaa ja mihin näitä tietoja käytämme. Käyttämällä palvelua katsomme sinun hyväksyvän tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Rekisterinpitäjä Pappilan Sunday Shop Vehkosuontie 13 14500 Iittala

pappilansundayshop@gmail.com

Rekisterin nimi Pappilan Sunday Shop Verkkokaupan asiakasrekisteri.

Asiakasrekisterin käyttötarkoitus ja peruste Keräämme Verkkokaupan asiakkaan antamia henkilötietoja ja asiakkaan Verkkokaupan käyttöä koskevia tietoja henkilörekisteriin. Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme EU:n tietosuoja-asetusta, henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Käytämme Verkkokaupan asiakkaan henkilötietoja Pappilan Sunday Shopin ja asiakkaan välisen:

Asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon. Tilausten, maksamisen, laskutuksen ja toimitusten hoitamiseen. Verkkokaupan kampanjoiden ja uutuustuotteiden markkinointiin. Liiketoimintamme kehittämiseen ja suunnitteluun. Asiakasrekisterin pitämisen perusteena on Pappilan Sunday Shopin ja asiakkaan tilauksen perusteella syntynyt sopimussuhde. Asiakassuhteen perusteella Pappilan Sunday Shopille syntyy myös oikeutettu etu lähettää asiakkaalle sähköistä suoramarkkinointia.

Asiakasrekisterin tietosisältö Tallennamme Verkkokaupan asiakkaasta seuraavat tiedot:

Nimi Osoite Sähköposti Puhelinnumero Yritystiedot ja Y-tunnus Tilaushistoria Asiakasryhmä Asiakasnumero Asiakastilin luontipäivämäärä Viimeinen asiakastilin kirjautumispäivämäärä

Asiakasrekisterin säännönmukaiset tietolähteet ja käsittelyn kesto Saamme Verkkokaupan asiakasta koskevat tiedot asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään ja hänen tilauksistaan. Voimme kerätä, tallettaa ja päivittää tietoja myös muista Pappilan Sunday Shopin rekistereistä. Käsittelemme henkilötietoja pääsääntöisesti niin kauan kuin se asiakassopimus, jonka hoitamiseksi tarvitsemme tietoja, on voimassa ja tiedot ovat tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten suorittamiseksi.

Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Olemme toteuttaneet tarpeelliset tekniset ja hallinnolliset toimenpiteet henkilötietojesi suojaamiseksi. Säilytämme henkilötietoja sekä sähköisessä muodossa että paperilla. Tietoja käsittelevät vain henkilöt, jotka tarvitsevat niitä työtehtävissään Verkkokaupan asiakasrekisterin sähköiseen ja paperilla olevaan aineistoon on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Paperilla oleva aineisto sijaitsee Pappilan Sunday Shopin toimitiloissa lukitussa tilassa. Sähköisen rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin.

Verkkokaupan asiakkaan oikeudet Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen pappilansundayshop@gmail.com. Tarkastusoikeus Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi. Vastustamisoikeus Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi. Suoramarkkinointikielto Sähköpostimarkkinointilistaltamme pääset poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissa olevan poistumislinkin kautta. Poisto-oikeus Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. Valitusoikeus Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että henkilötietojasi käsitellessämme rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (http://www.tietosuoja.fi/). Evästeet Verkkokauppa hyödyntää evästeitä eli käyttäjän tietokoneeseen tallennettavia pieniä tekstitiedostoja palvelun istunnon hallitsemisessa, kävijäseurannassa ja palvelun käyttäjäkokemuksen muokkaamisessa. Evästeiden avulla analysoidaan, miten käyttäjä käyttää verkkopalvelua. Evästeiden käyttäjästä tallentamat tiedot sisältävät tunnistetietoja selaimesta, sivuston käytöstä sekä käyttäjän tietokoneen IP-osoitteesta. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön muuttamalla oman internet-selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen voi kuitenkin vaikuttaa sivuston toimivuuteen.

Merchant info

Pappilan Sunday Shop