Privacy Policy for Paint it Black Shop

Tietosuojaseloste 11.12.2018

Rekisterinpitäjä: Paint it black koristemaalaus Kovik byväg 47 66600 Vöyri juha@paintitblack.fi

Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojasi vastaanottaa Paint it black koristemaalaus.

Säilytämme henkilötietojasi: – sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan – kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan.

Sinulla on seuraavat oikeudet: – oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot – oikeus tietojen oikaisemiseen – oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin) – oikeus vastustaa käsittelyä – oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin) – oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Merchant info

Paint it Black Shop

juha@paintitblack.fi
Business ID: 2443415-3
VAT ID: FI24434153