Terms & conditions for Onnen Kuplia

Yrityksen nimi: Paju Events (Onnen Kuplia tapahtumien järjestäjä) Y-tunnus: 3141214-7 (jäljempänä verkkokauppa) myy tapahtumia sekä webinaareja luonnollisille tai juridisille henkilöille (jäljempänä asiakas). Pidätämme oikeuden toimitusehtojen ja hintojen muutoksiin. Tuotteiden hinnat ilmoitetaan arvonlisäverollisina. Tuotteet sisältävät arvonlisäveroa 24%.

Verkkokaupan yhteystiedot Sähköposti: paula@onnenkuplia.fi

Nämä ovat Onnen Kuplia tapahtumien vastuuvapautusta ja peruutusta koskevat ehdot, joihin sitoudut ilmoittautuessasi Onnen Kuplia tapahtumiin. Palveluissa ja niiden kaupassa noudatetaan aina Suomen lakia ja hyvää tapaa.

1. VAPAAEHTOISUUS

Hyväksymällä nämä ehdot osallistuja vakuuttaa, että ymmärtää osallistuvansa tapahtumiin ja webinaareihin vapaaehtoisesti. Osallistuja arvioi fyysisen ja psyykkisen terveydentilansa ja taitona riittäviksi, jotta voi osallistua tapahtuma- tai webinaarikohtaiseen ohjelmaan. Jos osallistuja on epävarma tilastaan, on hän itse velvollinen varmistamaan omalta lääkäriltään, onko harjoituksia järkevä aloittaa ja/tai jatkaa. Osallistuja ymmärtää, että Onnen Kuplia tuotantojen aikana ei voida tehdä yksilökohtaista arviota osallistujan terveydentilasta ja harjoitusten mahdollisista riskeistä, vaan osallistuja on itse vastuussa siitä.

2. VASTUUVAPAUTUS

Tietoisena liikkumiseen, urheiluun ja joogaharjoitteluun sisältyvistä riskeistä osallistuja vapauttaa Onnen Kuplia ja sen edustajat tapahtuman ja webinaarin järjestäjänä ja ohjaajana kaikesta vastuusta, mikäli osallistujalle aiheutuu terveyteen tai varallisuuteen kohdistuvaa vahinkoa Onnen Kuplia järjestämissä tapahtumissa tai webinaareissa.

3. VAKUUTUS

Osallistuja vastaa tapaturma- ja omaisuusvakuutuksistaan itse.

4. PERUUTUSEHDOT

Paikka tapahtumissa varataan ilmoittautumislomakkeella ja maksamalla osallistumismaksu laskulla tai verkkokaupassa (ilmoitettu tapahtuman verkkosivuilla). Osallistumismaksu on aina henkilö- sekä tapahtumakohtainen. Ilmoittautuessaan tapahtumaan osallistuja sitoutuu maksamaan tapahtuman maksun kokonaisuudessaan, joka maksetaan joko verkkokaupassa tai laskutetaan ja maksetaan ennen kurssia (maksuaika 14 vrk, jos tapahtumaan aikaa vähemmän kuin 1 kk maksuaika 5 vrk). Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus eikä poista maksuvelvollisuutta. Kun osallistuminen tapahtumaan ostettu, ei maksua voida enää palauttaa*. Peruutustilanteessa asiakas voi halutessaan hankkia tilalleen toisen osallistujan tai kysyä onko tapahtuman jonotuslistalla ketään, jolle peruutuspaikan voi siirtää.

*Jos kyseiseen tapahtumaan on jonoa ja osallistumismaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, siirtyy osallistuminen jonossa seuraavalle.

** Jos osallistuja joutuu perumaan osallistumisensa aikaisen synnytyksen tai sen vaaran vuoksi, osallistumismaksu palautetaan lääkärintodistusta vastaan. Peruutuksesta on aina ilmoitettava kirjallisesti. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto on tullut Onnen Kuplia järjestäjälle. Mikäli peruutuksen syy on asiakkaan lääkärintodistuksella todistama, palautetaan kaikki saadut suoritukset lukuun ottamatta 20 euron varaus- ja toimistokuluja. Palautuksen saamiseksi on esitettävä luotettava lääkärintodistus peruutuksen syystä 4 viikon kuluessa peruutuksesta. Peruutuksesta on ilmoitettava Onnen Kuplia järjestäjälle viipymättä.

Jos järjestäjä joutuu perumaan tapahtuman, koko osallistumismaksu palautetaan asiakkaan tilille (esim. peruutus koronan tai liian pienen osallistujamäärään vuoksi).

Digitaalisten palveluiden, eli esimerkiksi verkkokaupassa myytävien etätapahtumien ja verkkovalmennusten, osalta 14 päivän peruuttamisaika alkaa kyseistä digitaalista sisältöä koskevan sopimuksen tekemisestä. Asiakkaalla ei kuitenkaan ole kaupan peruuttamisoikeutta, jos digitaalisen sisällön toimittaminen on aloitettu sähköisesti asiakkaan suostumuksella ennen peruuttamisajan päättymistä. Tällainen edellä mainittu suostumus voidaan katsoa saaduksi asiakkaan ilmaistessa halukkuutensa vastaanottaa digitaalista sisältöä, ennen 14 päivän peruuttamisajan päättymistä, erillisen linkin kautta (tuotteen lataaminen sähköpostilinkistä). Webinaarien ja etätapahtumien osalta sisällön toimittaminen katsotaan aloitetuksi silloin, kun asiakas aktivoi palvelun toimitetun aktivointisähköpostissa esitetyn linkin kautta. Webinaarien ja etävalmennusten osalta sisällön toimittaminen katsotaan aloitetuksi silloin, kun asiakas ottaa verkkovalmennuksen käyttöönsä käyttäjätunnuksella, joka asiakkaalle on luotu. Lisäksi asiakkaan katsotaan antaneen suostumuksensa digitaalisen sisällön toimittamisen aloittamiselle ja luopumiselle peruuttamisoikeudestaan, jos asiakas kirjautuu verkkovalmennusjärjestelmään käyttäjätunnuksillaan ennen 14 päivän peruuttamisoikeuden päättymistä. Asiakas voi käyttää digitaalisia palveluita koskevaa peruuttamisoikeuttaan ottamalla yhteyttä osoitteeseen paula@onnenkuplia.fi

Merchant info

Onnen Kuplia

paula@onnenkuplia.fi
Business ID: 3141214-7
VAT ID: FI3141214-7