English

Ääni-improvisaatio

Kevät 2023

€35.00

Incl. VAT 24.00% 10 in stock
Product description

la 1.4. klo 13–16

Ääni-improvisaatio on luovaa ja luonnollista äänenkäyttöä, joka herkistää itsen ja toisten kuunteluun. Kurssilla turvallinen ja leikillinen ilmapiiri rakennetaan yhteistoiminnallisesti kiinnittäen erityistä huomiota vuorovaikutuksen laatuun. Ääni-improvisaatiossa leikitellään oman instrumentin kanssa tavoilla, jotka poikkeavat arjen totutuista normeista ja säännöistä. Se rohkaisee äänenkäyttöön, kehon ja äänen yhteyteen, auttaa puhumiseen ja laulamiseen, vapauttaa ja rentouttaa; se voi myös hälventää laulamisen pelkoa ja helpottaa esiintymisjännitystä. Kaikki syntyvä musiikki on osallistujista lähtöisin ja voi sisältää kaikenlaisia ääniä ja liikettä. Musiikkia luodaan yhdessä yksinkertaisilla ja helpoilla harjoituksilla.

Työpaja sopii kaikille. Osallistuminen ei edellytä aiempaa osaamista musiikista, laulamisesta tai improvisaatiosta. Ääni-improvisaatio tarjoaa uusia näkökulmia ja vapautumista myös musiikin ammattilaisille ja pitkään harrastaneille.

Opettaja Eeva Siljamäki on luova ääntelijä ja pedagogi, joka toimii tohtoritutkijana Taideyliopistossa. Eevalla on vuosikymmenien kokemus erilaisten ihmisryhmien tukemisesta ja ohjaamisesta improvisaation keinoin. Hän tutki väitöstyössään improvisaatiota ja toimii aktiivisesti taiteen, hyvinvoinnin ja oppimisen rajapinnalla edistäen näihin teemoihin liittyviä tutkimus- ja kehittämishankkeita. www.eevasiljamaki.com

Kurssille otetaan enintään 16 henkilöä.

Olotila