English

Elämänpolun valmennus - kaikki vaiheet (1-4)

€496.00

Product description

Oletko ihmetellyt missä kohdassa elämän polkuasi olet kulkemassa? Minä voin auttaa sinua sen kohdan löytämisessä ja miten pääset elämän polullasi eteenpäin.

  1. Millainen elämäntilanteesi on (Kertatapaaminen etäyhteydellä 30-45 min.) Ensimmäisessä vaiheessa käydään lävitse asiakkaan nykyinen elämäntilanne sekä käsitellään kehon ja mielen hyvinvointia selvittämällä keskustelun kautta muun muassa asiakkaan ajankäytön hallintaa, arvojen mukaista elämää, stressin määrää, liikuntaa, ravintoa ja unen laatua..

  2. Mihin haluat elämässäsi päästä (Kertatapaaminen etäyhteydellä 30-45 min.) Toisessa vaiheessa määritellään asiakkaan tavoitetila. Ensimmäisen vaiheen havaintojen perusteella selvitetään asiakkaan toiveet ja tavoitteet ihanteellisemmasta elämäntilanteesta.

  3. Millaisin keinoin pääset tavoitteisiisi (Kertatapaaminen etäyhteydellä 30-45 min.) Aikaisempien vaiheiden lopputulemana yhdessä asiakkaan kanssa luodaan suunnitelma siitä, miten asiakas pääsee nykytilanteesta tavoitetilaansa.

  4. Miten varmistat tavoitteidesi toteutumisen (Useampi tapaaminen etäyhteydellä.) Neljännessä vaiheessa seurataan säännöllisin väliajoin tapahtuvilla etätapaamisilla sitä, miten hyvin suunnitelma toteutuu ja tarvitaanko lisää kehittäviä toimenpiteitä. Kerralla ostettuna palvelu sisältää kaksi seurantatapaamista.

Käytännön toteutus Elämänpolun valmennuspalvelu toteutetaan kasvotusten etäyhteydellä Zoom-videopalvelun kautta. Etätapaamiset kestävät 30-45 minuuttia per kerta. Halutessaan asiakas saa etätapaamisesta nauhoitetun videon.

Oivaltamispalvelut Oy