Privacy Policy for Obsidian Discs

English translation can be found after the Finnish text.

TIETOSUOJASELOSTE

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, kuinka Obsidian Discs kerää ja käsittelee verkkokauppansa kautta kerättyjä henkilötietoja.

1 REKISTERINPITÄJÄ

Obsidian Discs Oy
Länsikatu 16 A 7
80110 Joensuu
Y-tunnus: 2622354-4

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Vesa Tenhunen
vesa@obsidiandiscs.com
Puh. +358 400 935 893

3 REKISTERIN NIMI

Obsidian Discsin asiakasrekisteri.

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Asiakkaan antamia henkilötietoja käytetään tilattujen tuotteiden toimittamiseen.

Verkkokauppapalvelun toteuttaja on Holvi Oy. Lue lisää Holvin tietosuojakäytännöistä sivulta https://support.holvi.com/hc/fi/articles/202260402-Tietosuojaseloste.

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Obsidian Discs saa käyttöönsä asiakkaan

 • nimen
 • postiosoitteen
 • sähköpostiosoitteen
 • puhelinnumeron
 • yritysasiakkaan yritystiedot (y-tunnus ja yhteystiedot)
 • tiedon maksun tilasta

6 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakas syöttää omat tietonsa tilauksen yhteydessä.

7 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.

8 TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Obsidian Discsin työntekijöillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset Holvi-palveluun. Holvi-palvelu on SSL-suojattu ja salasanat ovat suojattuja. Tarkemmat tiedot palveluntarjoajalta: https://support.holvi.com/hc/fi/articles/202260402-Tietosuojaseloste.


PRIVACY POLICY

This privacy policy describes how Obsidian Discs collects and processes personal data through its online store.

1 CONTROLLER

Obsidian Discs Oy
Länsikatu 16 A 7
80110 Joensuu
FINLAND
VATIN: FI26223544

2 CONTACT PERSON IN MATTERS RELATED TO THE REGISTER

Vesa Tenhunen
vesa@obsidiandiscs.com
Puh. +358 400 935 893

3 NAME OF THE REGISTER

Obsidian Discs Customer Register.

4 PURPOSE OF PROCESSING PERSONAL DATA

Personal data provided by Customer are used to deliver the purchased items.

The provider of online store services is Holvi Oy. Read more about Holvi’s privacy policy on page https://support.holvi.com/hc/fi/articles/202260402-Tietosuojaseloste.

5 CONTENTS OF THE REGISTER

Obsidian Discs have access to Customer’s

 • name
 • postal address
 • email address
 • phone number
 • company information for corporate customers (VATIN and contact information)
 • payment status

6 REGULAR DATA SOURCES

The Customer provides their information when placing an order.

7 REGULAR DATA TRANSFERS

Personal data are not transferred regularly.

8 DATA TRANSFER OR DISCLOSURE OUTSIDE OF EU OR EEA

Data are not regularly disclosed or transferred outside of the EU or the European Economic Area.

9 PRINCIPLES OF REGISTER PROTECTION

The employees of Obsidian Discs have personal user accounts to Holvi services. Holvi services are protected by SSL and the passwords are also protected. More information can be attained from the service provider: https://support.holvi.com/hc/fi/articles/202260402-Tietosuojaseloste.

Merchant info
Obsidian Discs
info@obsidiandiscs.com
Business ID: 2622354-4
VAT ID: FI26223544