Terms & conditions for NinjoSanto Luonto-opastukset

Jos vähimmäisosallistujamäärää ei ylitetä, pidätämme oikeuden peruuttaa tapahtuma. Peruutuksesta ilmoitetaan Facebook-sivullamme

Vähimmäisosallistujamäärä, kun kierros on saatavilla: 5.

Palvelun ostajan estyessä osallistumaan tapahtumaan, puolet maksusummasta palautetaan takaisin. Mikäli tapahtumaa ei voida järjestää korona-rajoitusten mukaisesti, rahat palautetaan takaisin. Vaihtoehtoisesti osallistumispäivämäärää voidaan siirtää.

Tapahtumaan osallistujat eivät ole tapaturmavakuutettuja Ninjosanto Luonto-opastusten puolelta. Tästä tulee huolehtia itse.


If the minimum participants per tour is not met, we hold the right to cancel the event. Cancellation will be posted on our facebook page

Minimum participants per tour as the tours come available: 5.

If the customer is not able to participate to the event, half of the whole sum will be returned. If the event cannot be organized according to Corona-regulations, whole sum will be returned. Alternatively, participation can be changed to another date.

Event participants are not insured by "accident insurance" by Ninjosanto Luonto-opastukset's side. This needs to be taken care of by the participant.

Merchant info

NinjoSanto Luonto-opastukset

ninjosanto@gmail.com
Business ID: 2767751-3
VAT ID: FI27677513