Terms and conditions for NinjoSanto Luonto-opastukset

Jos vähimmäisosallistujamäärää ei ylitetä, pidätämme oikeuden peruuttaa tapahtuma. Peruutuksesta ilmoitetaan Facebook-sivullamme

Vähimmäisosallistujamäärä, kun kierros on saatavilla: 5.

Pidätämme oikeuden muutoksiin sekä hyväksyä varauksia tai peruutuksia myöhemmin kuin 24 tuntia ennen tapahtumaa. Jos peruutus tehdään aikarajaa myöhemmin, koko varausmaksu veloitetaan.


If the minimum participants per tour is not met, we hold the right to cancel the event. Cancellation will be posted on our facebook page

Minimum participants per tour as the tours come available: 5.

We hold the right for changes and not to accept reservations nor cancellations later than 18 hours before the event. If cancelled later, full sum of reservation will be charged.

Merchant info

NinjoSanto Luonto-opastukset