Privacy Policy for NICETREENI

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot: NiceTreeni Grossintie 1, 67600 Kokkola 0405318701 fanny@nicetreeni.fi

Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot:

Fanny Indola Grossintie 1, 67600 Kokkola 0405318701

Rekisterin nimi:

NiceTreenin asiakastietorekisteri, markkinointirekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin ylläpito, kehittäminen ja seuranta Palveluiden toteuttaminen PT-tapaamisten/valmennukseen tarvittavan tiedon kirjaaminen Markkinointi, analysointi ja tilastointi Markkinatutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttaminen Asiakaspalautteen kerääminen ja käsittely

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste:

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on NiceTreeni:n ja asiakkaan välinen asiakassuhde. Tietojen käsittely perustuu sekä lakisääteiseen velvoitteeseen että rekisteröidyn suostumukseen.

Rekisterin tietosisältö:

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavia tietoja:

-Nimi, sukupuoli, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot

-Jono-, ajanvaraus, paikkavaraus- ja käyntitiedot

-Tieto asiakkaan ostamista palveluista

-Valmennuksen kannalta olleelliset terveydentila tiedot

-Laskutustiedot

-Asiakkaan lähettämät sähköpostit, www-lomakkeella lähetetyt yhteydenottopyynnöt ja tekstiviestit, sosiaalisen median palveluiden kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan

-Asiakkaalta pyydetyt luvat ja suostumukset

-Asiakkaan itse tuottama sisältö, kuten asiakaspalaute

-Muut mahdolliset asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot, esim harrastuksista ja työstä

Tietojen säilytysaika:

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakas & valmennussuhteen ylläpitoon, asiakaspalvelun kehittämiseksi tai markkinointitarkoitukseen.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

-Asiakkaan yhteystietoja, kuten sähköpostia, nimeä ja osoitetta voidaan siirtää säännönmukaisesti markkinointitarkoituksiin tietosuojalain puitteissa (kuten suoramarkkinointi, Facebookin mainostyökalut ja mielipide- ja markkinointitutkimukset)

-Kirjanpitoon tarvittavat tiedot välitetään kirjanpitäjälle (Afecta Oy) joka säilyttää asianmukaisesti kirjanpitoon tarvittavan aineiston lain mukaisesti

-Yhteystiedoista ei käy ilmi asiakassuhteen laatu

-Asiakkaan pyynnöstä ja suostumuksesta oleellisia tietoja voidaan luovuttaa konsultointitarkoituksessa tai valmennuksen siirtämistarkoituksessa toiselle ammattilaiselle kuten fysioterapeutille

-Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

-Henkilötietoja ei koskaan luovuteta eri tahoille

-Henkilötietoja voidaan erityistilanteissa luovuttaa Suomen lain edellyttämällä tavalla viranomaistahoille.

-Perinnässä tarvittavat tiedot välitetään perintätoimistolle, jos asiakas ei ole reagoinut maksumuistutuksiin.

Evästeiden (cookies) käyttö:

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Rekisterin suojaus:

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden kautta. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaan-kuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Manuaalinen aineisto säilytetään sille tarkoitetussa lukitussa paikassa.

Rekisteröidyn oikeudet:

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Merchant info

NICETREENI

fanny@nicetreeni.fi
Business ID: 2847660-9
VAT ID: FI28476609