English

Yksilövalmennus x 4 krt (online)

€239.00

Incl. VAT 24.00%
Product description

Ratkaisukeskeinen valmennus auttaa selkiyttämään ja kirkastamaan ajattelua ja tavoitteita. Se motivoi löytämään strategioita tavoitteiden saavuttamiseksi sekä vahvistaa valmennettavan voimavaroja. Valmennus kasvattaa itsetuntemusta ja tietoisuutta omasta elämästä, lisää elämänmyönteisyyttä, motivoi sekä vahvistaa itseluottamusta.

Valmennus sopii kaikille, jotka haluavat kehittyä ja ottaa vastuuta omasta elämästään, oppia tuntemaan itsensä paremmin ja päästä elämässä eteenpäin.

Sarjavalmennuksen avulla voidaan syventyä käsiteltäviin teemoihin syvällisemmin, jolloin tavoitteisiin päästään varmimmin. Sarjavalmennus auttaa ymmärtämään, miten kokonaisvaltaisesti elämän eri osa-alueet ovat kytköksissä toisiinsa ja miten voimme itse vaikuttaa omaan elämäämme.

Never Still Shop