Privacy Policy for Helpompi Pyörähuolto

Nausteri Oy:n Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 14.12.2020. Viimeisin muutos 14.12.2020.

1. Rekisterinpitäjä

Nausteri Oy,

Y-tunnus 3172417-5,

Postiosoite: Kellonsoittajankatu 4-6 as 16 96100 Rovaniemi,

Puhelin: 0408401544,

info@helpompipyorahuolto.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Eero Koivula,

eero.koivula@helpompipyorahuolto.fi,

0408401544

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:
 • asiakkaan suostumus,

 • Nausteri Oyn ja asiakkaan välinen asiakassuhde,

 • Asiakassuhteeseen liittyvien velvoitteiden hoitaminen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:
 • Yhteydenpito asiakkaisiin

 • asiakassuhteen ylläpito

 • markkinointi

 • tilausten käsittely

 • toimitus ja arkistointi

 • ostohistorian säilyttäminen mahdollisia tuotepalautuksia tai takuukäsittelyjä varten

 • tilastojen laatimiseen

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Tiedot kerätään pääasiallisesti asiakkaan itse syöttämien tietojen perusteella asiakkaaksi rekisteröityessään tai tilausta tehdessään, sekä asiakkaan itse tekemän yhteydenoton perusteella. Yhteydenotto voi tapahtua puhelimen, sähköpostin, chatin, Messengerin tai muun internetsovelluksen välityksellä.

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Asiakas voi pyytää häntä koskevan henkilötiedon anonymisoimista tai poistamista rekistereistämme. Osalle tiedosta lainsäädäntö voi asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiseen säilytykseen (mm. kirjanpitolaki sekä kuluttajansuojalaki).

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm.

 • www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä,

 • sähköpostitse,

 • puhelimitse,

 • sosiaalisen median palvelujen kautta,

 • sopimuksista,

 • asiakastapaamisista

 • muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Luovutamme joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille tilausten toimitukseen liittyvien velvollisuuksien täyttämiseksi. Näitä kolmansia osapuolia ovat:
 • logistiikkakumppanit, jotka toimittavat lähetykset asiakkaan valitsemaan paikkaan (Posti Oyj ja Oy Matkahuolto Ab)

 • maksunvälittäjäkumppanit (Holvi Payment Services Oy)

 • laskuoperaattorit (Holvi Payment Services Oy)

 • tuotteen toimittajat, mikäli kyse on suoratoimituksista

 • tulli, kun tuotteita ostetaan verottomana

 • perintäyhtiö, kun lasku erääntyy ja siirtyy perintään

 • Kirjanpitäjä

Yhteistyökumppaniyritykset ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Jotkin yhteistyökumppaneistamme saattavat käyttää palveluidensa tuottamiseen myös EU:n tai ETA:n ulkopuolella sijaitsevia palveluntuottajia. Voit tutustua heidän tietosuojaselosteisiin heidän omilta nettisivuiltaan.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä, mikäli lainsäädäntö sitä vaatii.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Evästeet

Kun vierailet Holvin verkkosivustolla, se voi tallentaa tai hakea tietoja selaimestasi, enimmäkseen evästeiden muodossa. Nämä tiedot voivat koskea sinua, asetuksiasi tai laitettasi. Evästeiden avulla sivusto toimii odotetusti. Tietojen avulla ei yleensä pysty tunnistamaan sinua, mutta niiden avulla voit saada personoidumpia sisältöjä verkossa. Kunnioitamme yksityisyyttäsi, joten voit estää joidenkin evästeiden käytön. Evästeiden kautta kerättyä tietoa hyödynnetään myös tilastointitarkoituksiin.

Merchant info

Helpompi Pyörähuolto