Privacy Policy for Namihani® Hunajat ja Makusokerit

REKISTERISELOSTE

Palvelua koskeva tietosuojaseloste (henkilötietolaki 523/1999, 10§ ja 24§) Versio 010.10.2020

Rekisterinpitäjä

Namihani®

Veiström Oy (y-2947312-7) / FI29473127

FI-33100 Tampere, FINLAND

info@namihani.fi

puh. 0408776799

www.namihani.

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Ilkka Veiström

Rekisterin nimi

Sähköiset yhteydenotot -tietokanta ja tilausrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on vastaanottaa sekä tarvittaessa tallentaa myöhempää käyttöä varten sähköiset yhteydenotot verkkopalvelusta. Henkilötietojen käsittelyn peruskäyttötarkoituksia ovat verkkokauppatilausten käsittely ja arkistointi sekä muu asiakasyhteydenpitoon liittyvä henkilötietojen käsittely.

Rekisterin tietosisältö

Käytössä oleva rekisteriversio sisältää henkilötiedot, jotka on annettu tilaamisen yhteydessä, haku- ja yhteydenottolomakkeissa tai toimitetuissa liitteissä. Emme säilytä rekisterissä tarpeettomia tietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyt tiedot perustuvat henkilön itsensä antamiin tietoihin, jotka on annettu tilaamisen yhteydessä, haku- ja yhteydenottolomakkeissa tai toimitetuissa liitteissä. Rekisterin tietoja ei päivitetä muista tietolähteistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Emme luovuta mitään henkilötietoja ulkopuolisille tahoille, vaan niitä käsitellään ainoastaan Veiström Oy -yhtiön asiakaspalvelussa ja myynnissä, tuotannossa sekä hallinnossa.

Rekisterinsuojauksen periaatteet

Rekisteriä säilytetään vain sähköisessä muodossa. Kaikki rekisterin aineisto on suojattu ulkopuolisilta toimijoilta tavanomaisin salasana- ja toimitilarajoituksin.

Tarkastusoikeus

Rekisteriin kirjatulla henkilöllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyynnön tekijä tulee luotettavasti tunnistaa ja pyyntö saada tiedot tulee lähettää kirjallisesti tai sähköisesti.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskeva suoramainonta ja -markkinointi. Kieltoilmoitus tulee lähettää kirjallisesti tai sähköisesti ja tarkastuspyynnön tekijä tulee luotettavasti tunnistaa.

Merchant info

Namihani® Hunajat ja Makusokerit

myynti@tilityy.fi
Business ID: 2947312-7
VAT ID: FI29473127