English

Sensomoottori, Sensomotorisen harjoittelun käsikirja, mappina

€179.00

Incl. VAT 0.00%
Product description

Tämä on sama Sensomoottori, mutta mappiversiona. Mappi soveltuu hyvin esim. opettajille, jolloin mappiin voi lisätä kätevästi harjoittelun materiaaleja, kuten esimerkiksi toimintakortit, tietoja oppilaista jne.

Sensomoottori on oppimista ja keskittymiskykyä parantava aistiharjoitusohjelma. Sensomoottori on ainutlaatuinen harjoitusohjelma, joka parantaa aistien toimintaa, tehostaa niiden yhteistyötä ja korjaa jopa varhaislapsuuden lieviä kehityksellisiä ongelmia. Sensomoottori on käytössä Suomessa useissa kouluissa ja päiväkodeissa. Sisältää teoriaosuuden, laajan harjoitusohjelman oppimis– ja keskittymisvaikeuksien korjaamiseksi sekä lapsen kehitysanalyysit ohjelman seurantaa varten. Soveltuu sekä kotiharjoitteluun että kouluun ja päiväkotiin. Autenttisia opettajien kommentteja: ”Luulen, että tämä on yksi tulevaisuuden ala.” ”Juuri sellainen konkreettinen työkalu, jota tämän päivän kouluissa tarvitaan”

Mappiin opettaja voi kerätä oppilastietoja, mapissa on oma paikkansa toimintakorteille (lisävalinta, katso verkkokauppa) ja DVD-levylle (lisävalinta, katso verkkokauppa). 175 sivua, mappiversio. 4-värikuvat.

Sensomoottori verkkokauppa