English

Huippumyyntivalmennus™ + Virtuaalinen etämyynti

€452.60

Incl. VAT 24.00%
Product description

Kaksi Huippumyyntivalmennusta yhden hinnalla: Huippumyyntivalmennus™ ja Virtuaalinen etämyynti -verkkovalmennus

Koko valmennuspaketti 1 € / pvä hintaan, käytössäsi 1 vuosi.

10 KURSSIMODULIA + VIRTUAALINEN ETÄMYYNTI -MODULI

  1. HUIPPUTUOTTAVAT MYYNNIN TYÖKALUT

  2. VALMENTAJAN JATKUVA TUKI

  3. LADATUT KURSSIMATERIAALIT OVAT KÄYTÖSSÄSI IKUISESTI

  4. 100% RAHAT TAKAISIN -TAKUU - ei riskiä vaan tuloksia

  5. ENNEN KAIKKEA LISÄÄ MYYNTIÄ!

Maksettuasi saat sähköpostin ja linkin, josta pääset aloittamaan valmennuksen.

Huipputulosta tuottava HUIPPUMYYNTIVALMENNUS™ verkossa 24/7 ympäri maailman. Yli 5 tuntia videoita, työkirjoja, käytännön tehtäviä ja ohjeita, joita voit hyödyntää heti parantamaan myyntiäsi. Sopii myös myynnin vetäjälle valmentavan johtamisen työkaluksi. Valmennuksessa on 10 modulia.

VALMENNUKSEN VOIT ALOITTAA HETI

Jokaisen valmennuksen alussa käydään läpi jakson tavoitteet. Valmennuksen aikana annetaan ohjeet, käydään läpi harjoitukset ja kerrotaan miten tavoitteet saavutetaan ja viedään käytäntöön auttamaan sinua eteenpäin myynnin huipulle.

KÄY LÄPI, HYÖDYNNÄ JA MYYNTISI KASVAA!

SISÄLTÖ 1: Virtuaalinen etämyynti

Huiippumyyntivalmennus™ -verkossa + tämän ajan Virtuaalinen etämyynti -valmennus. Auttaa tämän ajan etämyynnissä ja nostaa sen uudelle tasolle.

Sisältää seuraavat 2 modulia + Huippumyyntivalmennus -verkkovalmennuksen

1. Virtuaalinen myynti: Digitaalisten välineiden käyttö myyntityössä

Saat ohjeet menestykselliseen videoneuvotteluun.

Opit miten valmistaudut virtuaalikohtaamiseen.

Opit miten olet vakuuttava ja uskottava virtuaalikohtaamisissa.

Opit miten hyödynnät taitoja myyntityössäsi.

2. Virtuaalinen myynti: Tulosta tuottava virtuaalinen myyntiprosessi

Opit tulosta tuottavan virtuaalisen myyntiprosessin.

Opit tehokkaan virtuaalisen tapaamisen ajan varaamisen.

Opit virtuaalisen asiakaskohtaamisen.

Opit virtuaalisen tarvekartotuksen.

Opit virtuaalisen demo- ja tuote-esittelyn.

Opit virtuaalisen myyntikeskustelun ja vastaväitteiden käsittelyn.

Opit virtuaalisen kaupan päättämisen.

Edellä kuvattu valmennus siis sisältyy, erikoisetuna samaan hintaan, alla olevan kuvatun HUIPPUMYYNTIVALMENNUS -verkkovalmennuksen kanssa.

SISÄLTÖ 2: Huippumyyntivalmennus™

Kick Off - valmennus käyntiin -video 14:27 min

Esittely ja ohjeet kuinka nouset huippumyyjien joukkoon.

Oppimistavoitteet

Työpajan loppuun mennessä osallistujat: • Tunnistavat oman lähtötasonsa. • Osaavat ja hallitsevat motivoivien tavoitteiden asettamisen. • Osaavat luoda huippumyynnin toimintasuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi. • Jatkavat motivoituneina eteenpäin!

Ladattavat materiaalit: Myynnin ongelmien tunnistin -tehtävät ja työkirja + Huippumyynnin avainkohdat -arviointi, Tavoitelomake + Tavoitelomake -ohjeet


1. Prospektointi -valmennus -video 15:48 min

Opit kuinka löydät tehokkaasti optimaaliset myyntimahdollisuudet. Opit ja hallitset prospektoinnin eli myynnin suunnittelu- ja valmisteluvaiheen.

Oppimistavoitteet

Työpajan loppuun mennessä osallistujat: • Tunnistavat ja ymmärtävät kuinka kriittisen tärkeää on turvata omiin tavoitteisiin vaadittava potentiaalisten asiakkaiden määrä ja laatu. • Osaavat ja hallitsevat oikeat ja tehokkaat työtavat prospektointiin. • Oppivat ja osaavat tekniikoita, joita voi välittömästi soveltaa omaan työhön ja näin ne vievät menestykseen. • Valmennus auttaa hankkimaan lisää asiakkaita ja lisää kauppoja!

Ladattavat materiaalit: Hissipuhe -työkirja + Vastaväite -lomake


2. Kontaktointi -valmennus -video 1 22:54 min ja 2 11:41

Opit kuinka otat yhteyttä potentiaalisiin asiakkaisiin joko perinteisin ja/tai nykyteknologian keinoin. Opit miten sovit tapaamisia.

Oppimistavoitteet

Työpajan loppuun mennessä osallistujat: • Tunnistavat, kuinka kriittisen tärkeää on tietää omiin tarvoitteisiin vaadittava kontaktien määrä.  • Oppivat ja hallitsevat kontaktoinnin eli yhteydenoton asiakkaaseen ja tapaamisen sopimisen tehokkailla tavoilla. • Osaavat ohjata omaa kontaktointiin vaadittavaa psykologiaa. • Omaavat hyvän motivaation ja oikean asenteen myyntityöhön. • Oppivat ja osaavat tekniikoita, joita voi välittömästi soveltaa omaan työhön ja näin ne vievät menestykseen. • Voivat soveltaa heti käytäntöön!  • Lisäävät tapaamisia - lisäävät myyntiä!

Ladattavat materiaalit: Tapaamisen sopiminen -työkirja + Vastaväite -lomake + Tavoite


3. Asiakaskohtaaminen ja luottamuksen rakentaminen -valmennus -video 1 16:52 min ja 2 18:57 min

Opit kuinka kohtaat asiakkaan ja rakennat luottamuksen. Luottamuksen saavuttaminen on edellytys kaupan saamiseen.

Oppimistavoitteet

Työpajan loppuun mennessä osallistujat: • Omaavat hyvän motivaation ja oikean asenteen myyntityöhön. • Osaavat tehdä kotitehtävät kuntoon ja valmistatutua hyvin ennen asiakaskäyntiä. • Osaavat asettaa käynnille tavoitteet. • Hallitsevat kohtaamisen huippumyyjän tavoin. • Osaavat rakentaa luottamuksen huippumyyjän tavoin. • Osaavat toimivan mallin kohtaamiseen. • Oppivat ja osaavat tekniikoita, joita voi välittömästi soveltaa käytääntöön omaan työhön ja näin ne vievät menestykseen. • Saavat laadukkaampia kohtaamisia. • Rakentavat luottamusta.

Ladattavat materiaalit: Huippuammattilaisen myyntikäynti -arviointilomake + Asiakaskohtaaminen -tavoite


4. Tarpeiden kartoitus -valmennus -video 1 9:18 min ja 2 14:13 min

Opit ottamaan selvää mitä asiakas oikein tarvitsee ja tarjoamaan oikean ratkaisun. Miksi asiakas ostaisi tuotteeesi ja/tai palvelusi? Miten huippumyyjä tekee kartoituksen?

Oppimistavoitteet

Työpajan loppuun mennessä osallistujat: • Tekevät kotitehtävät kuntoon ennen asiakaskäyntiä. • Tietävät ostamisen 6 motiivia. • Osaavat asettaa asiakaskäynnille tulostavoitteet. • Oppivat tehokkaat kysymystekniikat. • Hallitsevat hyvin erilaiset kysymystekniikat. • Osaavat kartoittaa tarpeet. • Työstävät oikeat omaan toimialaansa sopivat kysymykset. • Tietävät miten laadukas keskustelu etenee. • Kykenevät soveltamaan heti käytäntöön. • Saavat laadukkaampia kartoituksia ja lisäävät myyntiä. • Tarjoavat oikeat ratkaisut asiakkaalle ja lisäävät myyntiä paremmalla katteella!

Ladattavat materiaalit: Tarpeiden kartoitus -työkirja + tehtävät + Tarpeiden kartoitus -tavoite


5. Tuotteen ja/tai palvelun myynti -valmennus -video 20:20

Opit miten huippumyyjä myy ja rakentaa arvoa ja miten autat asiakastasi. Olet hyvin valmistautunut huippumyyjä. Myyntineuvottelu etenee sujuvasti kohti kaupan päätöstä.

Oppimistavoitteet

Työpajan loppuun mennessä osallistujat: • Osaavat rakentaa arvoa myymälleen tuotteelle ja/tai palvelulle. • Työstävät toimialaansa sopivat ominaisuus-etu-hyöty / reaktio -pohjat. • Parantavat jatkuvasti tekemistään. • Osaavat soveltaa heti käytäntöön. • Lisäävät myyntiä.

Ladattavat materiaalit: Tuotteen ja/tai palvelun myynti -työkirja + tehtävät + Tuotteen ja/tai palvelun myynti -tavoite


6. Vastaväitteiden käsittely -valmennus -video 1 16:00 min ja 2 21:28 min

Opit miten huippumyyjä käsittelee vastaväitteet ja vie neuvottelua kohti kaupan päätöstä.

Oppimistavoitteet

Työpajan loppuun mennessä osallistujat: • Ovat myyntineuvottelluun hyvin valmistautuneita huippumyyjiä. • Osaavat viedä myyntineuvottelua eteenpäin sujuvasti ja hallitsevat sitä. • Osaavat käsitellä vastaväitteet siten, että neuvottelu etenee kaupan päätökseen. • Työstävät omat työkalut vastaväitteiden käsittelyyn. • Voivat soveltaa heti käytäntöön! • Lisäävät myyntiä!

Ladattavat materiaalit: Vastaväitteiden käsittely -työkirja + tehtävät + Vastaväitteiden käsittely -tavoite


7. Kaupan päättäminen ja tilauksen saaminen -valmennus -video 1 12:25 min ja 2 20:48 min

Opit milloin, miten, missä vaiheessa, millä keinoin viet kaupan päätökseen.

Oppimistavoitteet

Työpajan loppuun mennessä osallistujat: • Ovat hyvin valmistautuneita huippumyyjiä. • Osaavat viedä myyntineuvottelua tuloksekkaasti ja sujuvasti eteenpäin. • Oppivat ja tietävä miten käsittelevät pelkotilat ja myynnin esteet • Osaavat ja uskaltavat päättää kaupan. • Osaavat soveltaa heti käytäntöön! • Lisäävät myyntiä! • Seuraavat ja mittaavat kehitystä ja kehittyvät jatkuvasti!

Ladattavat materiaalit: Kaupan päättäminen -työkirja + tehtävät + Kaupan päättäminen -tavoite


8. Pitkäkestoisen asiakassuhteen rakentaminen ja ylläpito -valmennus -video 28:51 min

Opit miten ja millä keinoin rakennat pitkäaikaisen asiakassuhteen ja varmistat myyntisi kasvun.

Oppimistavoitteet

Työpajan loppuun mennessä osallistujat: • Ovat hyvin valmistautuneita ja osaavia huippumyyjiä. • Uskovat ja luottavat itseensä. • Vahvistavat jatkuvan parantamisen asennetta. • Keskittyvät oikeisiin kohderyhmiin 20/80. • Osaavat rakentaa pitkäaikaisen asiakassuhteen. • Soveltavat heti käytäntöön. • Lisäävät myyntiä!

Ladattavat materiaalit: Asiakassuhteen rakentaminen ja jälkihoito -työkirja + tehtävät + Asiakassuhteen rakentaminen ja jälkihoito -tavoite


Myynnin psykologia 1 -valmennus -video 15:47 min

Varmistaa nousun huipulle! Myynnistä 80% on psykologiaa. Tässä modulissa käymme läpi myyjän henkilökohtaista mielen maailmaa, itsensä johtamista, psykologiaa ja sen lainalaisuuksia. Valmennuksessa pureudutaan myyjän korvien välisiin toimintoihin.   Mitä tapahtuu sisällämme määrittää suurelta osin käyttäytymisemme ulospäin. Ne ovat niitä asioita, jotka vaikuttavat tehokkuuteesi ja suorituskykyysi.   Ladattavat materiaalit: Myynnin psykologia -työkirja + tehtävät + Myynnin psykologia -tavoitteet

Myynnin psykologia 2 -valmennus -video 17:03 min

Varmistaa nousun huipulle! Mitä ovat innostus, minäkäsitys, minäkuva, itsetunto ja itseluottamus? Miten näitä tunteita käsitellään, hallitaan ja muutetaan siten, että ne auttavat työelämässä ja edistävät menestymistä ja matkaa myynnin huipulle Käsittelemme myös pelkotiloja, jotka estävät sinua toimimasta täydellä teholla. Raivaat myynnin esteet.

Myynnin psykologia 3 -valmennus -video 17:36 min

Varmistaa nousun huipulle!

Tuomme esiin menetelmiä ja tapoja, miten sinä itse voit vaikuttaa heti näihin toimintoihin ja hyödyntää niitä menestyksekkäästi myyntityössä, johtamisessa ja henkilökohtaisessa elämässä erilaisissa ihmisten välisissä vuorovaikutustilanteissa.

KÄY LÄPI, HYÖDYNNÄ JA MYYNTISI KASVAA!

Huippumyyntivalmennus™