English

Kehonkielen mikroilmeiden -digivalmennus

€245.00

Incl. VAT 24.00%
Product description

Kehonkielen, mikroilmeiden, -ilmaisujen ja -eleiden tunnistaminen ja hyödyntäminen menestyksellisesti myynnissä

Tämä vilkas, vuorovaikutteinen ja käytäntöä harjoittava valmennus lisää huomattavasti osallistujan tietoisuutta koskien omaa ja toisten ihmisten kehonkieltä. Se jättää vinkkejä, taktiikoita ja tekniikoita, jotka hyödyntävät eniten tätä kiehtovaa, voimakasta ja vakuuttavaa myynti- ja neuvottelupsykologiaa.

Oppimistavoitteet

Valmennnuksen loppuun mennessä osallistujat:

• Tietävät, kuinka kriittisen tärkeää on keskittyä kehonkieleen myyntineuvottelujen aikana

• Osaavat lukea vastapuolen mitä hän "kertoo" - heidän hienovaraisia ja ei niin hienovaraisia signaaleja

• Ymmärtävät, kuinka muiden tarkkaileminen voi paljastaa miten he ajattelevat / tuntevat

• Oppivat, miten mikroilmaisut, -eleet ja -ilmeet ilmaisevat henkilön todelliset ajatukset, tunteet ja mielialat

• Osaavat rakentaa luottamusta ei-verbaalisesti hienovaraisten sovitus- ja peilaustekniikoiden avulla

• Osaavat ohjata omaa kehonkieltään ja ilmeitään, jotta he eivät antaisi ilmi aikomuksiaan

• Oppivat käyttämään "Power Tells" –tekniikkaa, kommunikointia, ilmoittamaan hallitsevuudesta ja luottamuksesta neuvotteluihin

• Oppivat ja osaavat tekniikoita, joita voi välittömästi soveltaa omaan käytökseen ja näin ne vievät menestykseen myyntineuvotteluissa!

Huippumyyntivalmennus™