Terms and conditions for Muutoksen Aika

Ilmoittautuminen kertaluontoisiin valmennuksiin ja workshoppeihin (jäljempänä tapahtumiin) on sitova. Sitova ilmoittautuminen tarkoittaa, että omavastuuosuutta ei palauteta, vaikka et pääsisi osallistumaan. Omavastuuosuus on 50% maksetun palvelun hinnasta. Omavastuuosuus hyvitetään, jos peruutus osallistumisesta tehdään yli 48h ennen tapahtuman alkua. Alle 48h sisään ennen tapahtuman alkua tehdyistä peruutuksista pidätetään 100% maksetun palvelun hinnasta.

Pidempikestoisissa ryhmävalmennuksissa asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi häntä koskevien poikkeuksellisen ja yllättävän tapaturman, kuten vakavan sairauden, raskauden tai pysyvän vamman vuoksi kesken sopimuskauden. Asiakkaan tulee toimittaa toimittajalle virallinen todistus, kuten lääkärintodistus, mainitunlaisesta perusteesta. Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi myös silloin, kun toimittaja olennaisesti rikkoo sopimusta. Toimittajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi asiakkaan olennaisesti rikkoessa sopimusta. Toimittajan valmennukseen liittyvän ohjeistuksen noudattamatta jättäminen, ilman perusteltua (lääketieteellinen) syy ei ole peruste sopimuksen purkamiselle. Toimittajalla on oikeus purkaa sopimus, mikäli hän kokee valmennuksen uhkaavan asiakkaan henkistä tai fyysistä terveyttä. Verkkokaupasta ostetuilla palveluilla on Suomen kuluttajasuojalain mukainen neljäntoista (14) päivän peruuttamisoikeus. Peruutuksissa asiakkaan on oltava välittömästi yhteydessä palvelun tarjoajaan. Toimittaja vahvistaa peruutuksen kirjallisesti.

Ryhmävalmennukset vaativat toteutuakseen vähintään kolme (3) osallistujaa, ellei toisin mainita. Mikäli osallistujia kyseiseen valmennukseen on vähemmän kuin kolme, tai toinen esitetty vähimmäismäärä, on toimittajalla oikeus perua ryhmän toteutuminen. Mahdollisen peruuntumisen sattuessa, toimittaja on velvollinen palauttamaan asiakkaan jo mahdollisesti maksamat rahat asiakkaalle välittömästi peruutuksen tultua tietoon. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan toimittajalle tarvittavat maksutiedot toimittajan pyynnöstä. Vasta tarvittavien asiakkaan maksutietojen toimituksen jälkeen, toimittaja sitoutuu maksamaan hyvityksen asiakkaalle viipymättä.

Merchant info

Muutoksen Aika

info@muutoksenaika.fi
Business ID: 2339026-7
VAT ID: FI23390267