Terms & conditions for Muutoksen Aika

Ilmoittautuminen kertaluontoisiin valmennuksiin, workshoppeihin ja koulutuksiin (jäljempänä tapahtumiin) on sitova. Sitova ilmoittautuminen tarkoittaa, että omavastuuosuutta ei palauteta, vaikka et pääsisi osallistumaan. Omavastuuosuus on 50% maksetun palvelun hinnasta. Omavastuuosuus hyvitetään, jos peruutus osallistumisesta tehdään yli 14vrk ennen tapahtuman alkua. Alle 14vrk sisään ennen tapahtuman alkua tehdyistä peruutuksista pidätetään 100% maksetun palvelun hinnasta.

Pidempikestoisissa ryhmävalmennuksissa asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi häntä koskevien poikkeuksellisen ja yllättävän tapaturman, kuten vakavan sairauden, raskauden tai pysyvän vamman vuoksi kesken sopimuskauden. Asiakkaan tulee toimittaa toimittajalle virallinen todistus, kuten lääkärintodistus, mainitunlaisesta perusteesta. Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi myös silloin, kun toimittaja olennaisesti rikkoo sopimusta. Mikäli asiakas kuitenkin haluaa ilman perusteltua syytä purkaa sopimuksen, tulee asiakkaan maksaa 50% jäljellä olevasta palvelun kokonaishinnasta. Mikäli palvelu on puolestaan jo kokonaan maksettu, ei maksettua summaa palauteta. Toimittajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi asiakkaan olennaisesti rikkoessa sopimusta. Toimittajan valmennukseen liittyvän ohjeistuksen noudattamatta jättäminen, ilman perusteltua (lääketieteellinen) syy ei ole peruste sopimuksen purkamiselle. Toimittajalla on oikeus purkaa sopimus, mikäli hän kokee valmennuksen uhkaavan asiakkaan henkistä tai fyysistä terveyttä. Verkkokaupasta ostetuilla palveluilla on Suomen kuluttajasuojalain mukainen neljäntoista (14) päivän peruuttamisoikeus. Peruutuksissa asiakkaan on oltava välittömästi yhteydessä palvelun tarjoajaan. Toimittaja vahvistaa peruutuksen kirjallisesti.

Ryhmävalmennukset vaativat toteutuakseen vähintään viisi (5) osallistujaa, ellei toisin mainita. Mikäli osallistujia kyseiseen valmennukseen on vähemmän kuin viisi, tai toinen esitetty vähimmäismäärä, on toimittajalla oikeus perua ryhmän toteutuminen. Mahdollisen peruuntumisen sattuessa, toimittaja on velvollinen palauttamaan asiakkaan jo mahdollisesti maksamat rahat asiakkaalle välittömästi peruutuksen tultua tietoon. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan toimittajalle tarvittavat maksutiedot toimittajan pyynnöstä. Vasta tarvittavien asiakkaan maksutietojen toimituksen jälkeen, toimittaja sitoutuu maksamaan hyvityksen asiakkaalle viipymättä.

Merchant info
Muutoksen Aika
info@muutoksenaika.fi
Business ID: 2339026-7
VAT ID: FI23390267