English

Ainaisjäsenmaksu

€256.00

Product description

Modeemin ainaisjäsenmaksu; voit maksaa ainaisjäsenmaksun myös kannatusmaksuna tukeaksesi kerhoa. Mikäli haluat liittyä ainaisjäseneksi, otathan ennen maksamista yhteyttä yhdistyksen hallitukseen: hallitus@modeemi.fi

Modeemi ry