English

Ainaisjäsenmaksu | Lifetime membership

€256.00

Product description

Modeemin ainaisjäsenmaksu; voit maksaa ainaisjäsenmaksun myös kannatusmaksuna tukeaksesi kerhoa. Mikäli haluat liittyä ainaisjäseneksi, otathan ennen maksamista yhteyttä yhdistyksen hallitukseen: hallitus@modeemi.fi


Lifetime membership fee for Modeemi; the lifetime membership fee can also be paid as a fee to support the club. If you want to join as a lifetime member, please contact the board of the association first: hallitus@modeemi.fi

Modeemi ry