English

Lahjakortti: Biodynaaminen kraniosakraaliterapia 90 min

€70.00

Incl. VAT 24.00%
Product description

Biodynaamisessa kraniosakraaliterapiassa luodaan tila, jossa keho voi lempeästi ja turvallisesti purkaa syviä hermostollisia jännitystiloja ja kytkeytyä omiin parantaviin voimiinsa. Hoitokokemukset ovat hyvin yksilöllisiä. Apua on saatu niin fyysisiin vinoutumiin ja epätasapainoisuuksiin kuin tunnekentän avautumisiin ja asiayhteyksien ymmärtämisiin sekä syvemmän tason eheytymiseen.

Biodynaaminen kraniosakraaliterapia on yksi monista kehoterapioiden muodoista. Sen pohja on manuaalisessa lääketieteessä ja osteopatiassa, mutta se työskentelee ensisijaisesti kranio-sakraalirytmistä käsin.

Kranio-sakraalijärjestelmä koostuu lihaksista, luista, kalvoista, nesteistä, rauhasista ja hermoista, jotka ovat pään ja ristiluun välisellä alueella. Tästä tulee nimi kranio-sakraali.

KST-hoidossa hoitaja tunnustelee asiakkaan kranio-sakraalipulssia ja “ottaa siihen yhteyden” löytääkseen mahdollisia tukoksia, esteitä ja epätasapainoisuuksia järjestelmässä. Manuaalisessa KST:ssä tukoksia vapautetaan erilaisten tekniikoiden avulla, kun taas biodynaamisessa KST:ssä annetaan tilaa sille, että keho itse alkaa korjata itseään. Kuten alkuliite ‘biodynaaminen’ omalta osaltaan paljastaa, kyseessä on jotain ‘luonnonmukaista’.

KST:n pohjalla on ajatus, kuten monissa muissakin luontaisissa hoitomuodoissa, että kehossa itsessään on valmiina terveys ja harmonia, mutta joka ajan saatossa altistuu erilaisille vaikutuksille, kuten haastaville elintavoille, perimälle, historialle, tunnelukoille jne. BKST-hoitomuoto tukee ja ravitsee kehon omaa systeemiä, jotta se jaksaisi ottaa käyttöönsä omat ‘parantavat voimansa’ ja hyödyntäisi niitä parhaalla mahdollisella tavalla.

Hoidot voivat toisinaan olla tunteellisiakin, mutta silti voimavarakeskeisiä. Hoidoissa on tilaa kokea todellista tunnetta turvallisesti ja luottamuksellisesti. Voimavarakeskeisyydellä tarkoitetaan sitä, että tunteet ja historialliset tapahtumat tunnistetaan, tunteiden purkautumista tuetaan, mutta samanaikaisesti hoidettavan omaa systeemiä kannatellaan siten, että se voi kytkeytyä historian ja elämänjälkien takana olevaan terveyteen ja hoitajasta riippumattoman luonnollisen parantumisen tilaan – ilman analysointia ja pohdintaa. Tällöin jotain syvempää vapautumista voi tapahtua ja päästään myös selkeämpään oivalluksen tilaan. Ns. healing eli jokaisen oman systeemin hienovarainen parantuminen voi tapahtua juuri tässä väreilevän syvän hiljaisuuden tilassa. Hoito on turvallista, eheyttävää ja harmonisoivaa.

Monet kokevat myös, että hoitomuoto tuo heille elinvoimaa ja kykyä nauttia jokapäiväisestä elämästään, ja voimavaroja nähdä elämän haasteita positiivisemmasta tilasta käsin.

Lämpimästi tervetuloa hoitoon <3

Divine Darkness